Nemocnica umožní prítomnosť otca pri pôrode

Zákaz návštev v slovenských nemocniciach platí od začiatku marca. Po dvoch mesiacoch Úrad verejného zdravotníctva SR vydal opatrenie, na základe ktorého môžu za určitých podmienok ľudia navštevovať a sprevádzať pacientov, ale len vo výnimočných prípadoch.

Pacienti na sklonku života majú povolenú návštevu dvoch blízkych osôb, môže k ním prísť aj duchovný za účelom vysluhovania sviatostí, jedna osoba môže pacienta sprevádzať pri prepustení z nemocnice.

Právo na prítomnosť blízkych majú aj pacienti s poruchami duševného zdravia. Nastávajúce mamičky môže počas pôrodu sprevádzať jedna osoba.

„Podmienkou realizácie návštevy, sprievodu je vopred dohodnuté povolenie na návštevu od zodpovednej osoby oddelenia s dohodnutím stanoveného času a protiepidemických opatrení,“ píše v opatrení Úrad verejného zdravotníctva SR. Vstup do nemocníc majú aj naďalej obmedzený osoby v karanténe, ľudia s respiračným ochorením alebo starší ako 65 rokov.

Nové opatrenie Úrad verejného zdravotníctva SR platí aj v Nemocnici Alexandra Wintera (NAW). „Za dodržania stanovených hygienických opatrení bude pri pôrode umožnená prítomnosť otca alebo inej osoby. Po dohode s primárom oddelenia môže byť povolená návšteva u pacienta v terminálnom štádiu ochorenia súčasne dvom blízkym osobám, ale taktiež iba za dodržania stanovených hygienických opatrení,“ vysvetlila Mária Baďurová, asistentka riaditeľa NAW.

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič