Nemocnica A. Wintera si v rebríčku INEKO mierne pohoršila

Piešťanskej nemocnici patrí v rebríčku najlepších nemocníc podľa hodnotenia INEKO 22. miesto. Pred rokom bola o priečku vyššie. Celkový rating mala vtedy 46,7. Teraz to je 42.

V kategórii všeobecných nemocníc, kam patrí aj Nemocnica Alexandra Wintera, vyhrala Ľubovnianska nemocnica, n.o., čím dosiahla už tretie víťazstvo v rade. Druhé miesto obsadila, rovnako ako minulý rok, Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica a tretiu pozíciu štátna Nemocnica Poprad, a.s. Ide o zopakovanie poradia na prvých troch miestach spred roka.

Nemocnici A. Wintera tento rok patrí 22. miesto z tridsiatich nemocníc hodnotených v tejto kategórii.

Nemocnice museli prejsť kvalifikačnými kritériami1 komplexnosti (poskytovanie zdravotnej starostlivosti v minimálne 5 zo 7 základných odborností) a dostatočnej veľkosti vzorky pri sledovaných ukazovateľoch a získať pri nich sumárne najvyšší počet bodov.

Posudzované bolo obdobie rokov 2013 až 2016, pričom so vzdialenejším rokom sa váha hodnôt ukazovateľov znižuje. INEKO (a Transparency International Slovensko pri bode D) porovnávalo nemocnice v rámci dvoch kategórií (štátne univerzitné a fakultné nemocnice a všeobecné nemocnice) na základe hodnôt ukazovateľov v štyroch hlavných oblastiach – spokojnosť pacientov, kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti, hospodárenie a transparentnosť.

Meraním a zverejňovaním údajov chce INEKO pritiahnuť pozornosť verejnosti k diskusii o kvalite a efektívnosti zdravotníckych zariadení.

Celý rebríček nájdete na tejto tu.

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič Zdroj: ineko.sk