Nedožité jubileum Václava Havla si pripomíname aj v Piešťanoch

Výstavu fotografií bývalého česko-slovenského prezidenta otvorili v Piešťanskom informačnom centre (PIC). Má názov Václav Havel – občan a dramatik. Dnes by sa dožil 80 rokov.

Fotografie, ktoré v spolupráci s Českým centrom Bratislava prezentuje PIC zaznamenávajú život posledného česko-slovenského prezidenta takmer od narodenia. Prvá z nich totiž pochádza z roku 1940. Autormi snímok sú viacerí významní fotografi, ale mnohé z nich pochádzajú aj z rodinného archívu Václava Havla.

Ako prezident ČSFR navštívil Václav Havel Piešťany 12. mája 1992 (titulná foto – z návštevy Piešťan nie je súčasťou výstavy). Takto túto udalosť zaznamenala mestská kronika:

Pozvala ho Únia kúpeľných miest a obcí Slovenska. „Návšteva sa začala o 16. hodine príchodom do hotela Thermia Palace. V mene mesta i v mene únie prezidenta privítal primátor Piešťan Ing. V. Hájovský. V Ružovom salóniku hotela o stave kúpeľníctva na Slovensku ho informovali členovia výkonného výboru Únie…, minister zdravotníctva SR A. Rakús, riaditeľ piešťanských kúpeľov MUDr. Ján Pilka a ďalší.

Z hotela Thermia Palace odišiel prezident V. Havel do hotela Eden. Potom na prekvapenie všetkých prešiel peši a svižne centrom mesta po Winterovej ulici do sály mestského kina.

V preplnenom kine sa o 18. hod. uskutočnilo stretnutie prezidenta ČSFR s občanmi mesta. Jeho príchod sprevádzalo mohutné skandovanie: „Nech žije Havel“. K otázke štátoprávneho usporiadania Čechov a Slovákov sa vyjadril, že on je za spoločný štát. Mal by však o tom rozhodnúť národ, preto aj on navrhol parlamentu prijať zákon o referende.

O 19. hod. Odišiel prezident V. Havel na aute typu BMW i so sprievodom do Bratislavy.“

Výstava Václav Havel – občan a dramatik je v Piešťanskom informačnom centre prístupná do 27. októbra.

Text: Martin Palkovič Zdroj: Kronika mesta Piešťany Foto: Eduard Budke – Piešťany – History