Naživo: Nedeľná svätá omša

Konferencia biskupov Slovenska v piatok predĺžila obdobie, počas ktorého zostávajú slovenské kostoly bez verejných bohoslužieb. Ide o jedno z opatrení v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu.

„Vo vedomí zodpovednosti za zdravie veriacich a na základe odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva i na základe stanoviska Igora Matoviča, povereného zostavením vlády, stanovujeme, aby sa verejné bohoslužby nekonali v katolíckych kostoloch až do 31. marca 2020,“ píšu vo svojom vyhlásení biskupi.

Veriacich povzbudzujú k sledovaniu televíznych a rozhlasových prenosov bohoslužieb, ktoré sa konajú neverejným spôsobom.

Jednou z nich bude aj nedeľná svätá omša v Kostole sv. Štefana v Piešťanoch, ktorá sa uskutoční 22. marca so začiatkom o 9.00 h. Opäť ju bude možné sledovať cez Facebook zpiešťan.sk, ale pokúsime sa zabezpečiť aj prenos na YouTube, aby si ju mohli pustiť aj tí, ktorí Facebook nepoužívajú.

Text a foto: Martin Palkovič