Nástup na cyklotrasu do Vrbového má byť pri skleníkoch SMP

Po minuloročnom schválení novely zákona o dráhach sa samosprávam otvorila možnosť postaviť na nevyužívaných železničných tratiach dočasné komunikácie pre cyklistov alebo chodcov.

Nový začiatok

Združenie miest a obcí Zelená cesta pripravuje štúdiu, ktorá rozhodne, kam umiestniť výstup a nástup
na cyklotrasu. „Budú v nej zapracované aj ďalšie naše požiadavky a tie by sa mali premietnuť do návrhu zmluvy o nájme,“ vysvetlil Juraj Valo, starosta obce Trebatice.

Pôvodne sa mala cyklotrasa začínať pri kruhovom objazde neďaleko Tesca. Nový zámer hovorí o jej začiatku pri skleníkoch Služieb mesta Piešťany (SMP) za podchodom pod železnicou.

V takom prípade ju bude možné lepšie napojiť na trasy pre cyklistov, ktoré buduje radnica. Jedna z nich povedie od stanice po Ulici Andreja Hlinku do širšieho centra. Mesto má v pláne opraviť Dopravnú ulicu, kde by v rámci rekonštrukcie mohol vzniknúť pás pre cyklistov.

Najproblematickejším úsekom na cyklotrase do Vrbového bude „križovatka“ s diaľnicou. Juraj Valo potvrdil, že cyklisti pôjdu ponad ňu, teda po nadjazde, ktorý slúžil aj vlakom. Projektanti preto musia vyriešiť bezpečnosť samotných cyklistov aj šoférov.

„Toto sú technické veci, ktoré zatiaľ neriešime, ale určite budeme. Najskôr chceme pripraviť podklad na vypracovanie zmluvy o nájme,“ dodal starosta Trebatíc s tým, že aktuálne je prioritou presadiť vstup na cyklostrasu pri Stredisku skleníkového hospodárstva SMP.

Združenie samospráv má podľa jeho slov peniaze na financovanie projektovej dokumentácie, ale pomôcť by v tom mohol Regionálny operačný program alebo plánovaný dotačný program ministerstva dopravy.

Pilotný projekt

Zelená cesta si chce železnicu prenajať. Podvaly a koľajnice budú nahradené asfaltom, trať však zostane majetkom štátu. Umožňuje to novela zákona o dráhach, ktorú poslanci schválili v septembri.

Súhlasili s tým, aby na nevyužívaných železničných tratiach vznikali dočasné komunikácie pre cyklistov alebo chodcov. Novela počíta s tým, že trate sa zakonzervujú a v prípade potreby ich v budúcnosti obnovia.

Dovtedajšie znenie zákona dovoľovalo výstavbu komunikácií na tratiach iba po ich zrušení vrátane odstránenia všetkých súčastí. Samotné zrušenie trate je pritom nezvrátiteľný krok a jej nové vybudovanie by si vyžadovalo podstatne vyššie náklady.

Dlho očakávaný chodník pre cyklistov spájajúci Piešťany, Trebatice, Krakovany a Vrbové by mohol byť jedným z pilotných projektov po schválení tejto zmeny zákona. Kvôli jeho realizácii vzniklo združenie Zelená cesta, do ktorého sa zapojili všetky dotknuté samosprávy.

Nová legislatíva umožňuje práve takýmto združeniam budovať dočasné komunikácie na dlhodobo nevyužívaných tratiach. Zámer nahradiť železnicu chodníkom pre cyklistov podporili v roku 2017 formou petície stovky ľudí. Má však aj odporcov, ktorí by radšej medzi Piešťanmi a Vrbovým videli premávať vlaky.

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič