Národný ústav reumatických chorôb uvoľňuje opatrenia

Mobilné odberové miesto bude zrušené, testovanie zabezpečia lôžkové oddelenia. V platnosti zostáva povinné prekrytie dýchacích ciest a zákaz návštev.

Ako uvádza medicínska riaditeľka Daniela Kňaze Doležalová, od pondelka 17. mája sa ruší antigénové testovanie na vonkajšom mobilnom odberovom mieste pred budovou ústavu: „Ustupujeme od vstupného vyšetrenia antigénovým testom, povinné bude iba testovanie hospitalizovaných pacientov iba v posledný deň hospitalizácie.“

Testy sa budú vykonávať priamo na oddelení, kde bol pacient umiestnený. Počas hospitalizácie môže byť testovaný len na základe rozhodnutia ošetrujúceho lekára. „Pred spirometrickým vyšetrením nie je potrebný negatívny test u bezpríznakového pacienta, v prípade pacienta so symptómami je na mieste aj Ag test,“ dopĺňa.

Naďalej zostávajú v platnosti aktuálne opatrenia v rozsahu stanovenom vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ), ako napríklad povinné prekrytie dýchacích ciest respirátorom FFP2 v interiéri.

Stále platí i zákaz návštev a podľa medicínskej riaditeľky, kaplnka tiež zostáva uzavretá.„Pre záujemcov je možná adorácia po dohode s predstaveným cirkvi, ale len jednotlivo, bez zhromažďovania sa,“ vysvetľuje.

V rámci uvoľňovania opatrení majú hospitalizovaní pacienti už k dispozícii na rehabilitáciu aj vnútorný bazén, pri dodržaní podmienok podľa vyhlášky ÚVZ.

Zdroj: Tlačová správa NÚRCH Piešťany