Národný monitorovací výbor eurofondov rokuje v Piešťanoch

Predstavitelia Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) a niekoľkých ďalších orgánov štátnej správy dnes rokujú v Piešťanoch s delegáciou Európskej komisie o stave implementácie eurofondov na Slovensku. Tretie zasadnutie Národného monitorovacieho výboru pre európske štrukturálne a investičné fondy 2014 – 2020 bude pokračovať zajtra návštevou konkrétnych projektov podporených z eurofondov v Trnavskom kraji.

Dnešné zasadnutie je zamerané na stav čerpania eurofondov a ich implementácie v rámci jednotlivých operačných programov. Jeho súčasťou bude predstavenie realizovaných projektov, správa o aktivitách Centrálneho koordinačného orgánu a posudzovanie IT komponentov projektov financovaných z eurofondov. Taktiež prebehne diskusia o Akčnom pláne na posilnenie transparentnosti a zjednodušovania EŠIF a o príprave politiky súdržnosti po roku 2020 v podmienkach Slovenska.

Vedúcim delegácie EK je Erich Unterwurzacher, riaditeľ na Generálnom riaditeľstve pre regionálnu a mestskú politiku Európskej komisie (tzv. DG REGIO), kde usmerňuje implementáciu štrukturálnych fondov a kohézneho fondu v Nemecku, Rakúsku, Holandsku, Poľsku, Českej republike a na Slovensku.

Dvojdňový program zavŕšia účastníci rokovania návštevou projektov – zrekonštruovaného kaštieľa a historickej knižnice v Oponiciach, Informačno-poradenského centra v Trnave a Výskumného ústavu potravinárskeho v Modre ako jedného z ústavov Národného poľnohospodárskeho a potravinového centra.

Text: Tlačová správa/Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu