Nájom pozemku pre útulok zastupiteľstvo nepredĺžilo

Sloboda zvierat chcela mať pozemok od samosprávy prenajatý do konca roku 2039. Niektorým poslancom sa to zdalo pre mesto nevýhodné a navrhovali uzavrieť zmluvu na dobu neurčitú nadštandardnou výpovednou lehotou. Nakoniec neprešla ani jedna možnosť. Útulok bude o nájom žiadať opätovne.

Zmluva na prenájom pozemku medzi areálmi spoločnosti TAVOS a firmy Empíria bola uzatvorená na 20 rokov a vyprší už koncom budúceho roka. Regionálne centrum Slobody zvierat Piešťany ju chcelo predĺžiť o rovnako dlhý čas, ale tento návrh nezískal na včerajšom zasadnutí zastupiteľstva dostatočnú podporu.

Andrej Klapica (KDH) kolegom tlmočil stanovisko finančnej komisie, podľa ktorej by mal byť nájom uzavretý na dobu určitú s výpovednou lehotou 18 mesiacov.

„Snažili sme sa vyjsť v ústrety Slobode zvierat, ale na druhej strane sa nám zdalo, že ak by sa našiel investor, ktorý by chcel iným spôsobom využívať tento pozemok a bolo by to výhodné pre mesto, je dobré, aby sme mohli s tou lokalitou rátať,“ vysvetlil Andrej Klapica.

Finančná komisia preto navrhla, aby bol nájom schválený na dobu určitú. V prípade možnosti využiť daný pozemok inak, by radnica poskytla útulku náhradnú lokalitu. Na hľadanie riešenia mala slúžiť práve 18 mesačná výpovedná lehota. Útulok by však bolo nutné vybudovať odznovu.

Viacerí poslanci vrátane Andreja Klapicu vyjadrili podporu regionálnemu centru Slobody zvierat a ocenili prácu ľudí, ktorí sa v útulku o zvieratá starajú.

Ani jeden návrh však nezískal potrebný počet hlasov a zastupiteľstvo preto zmluvu nateraz nepredĺžilo. Podľa našich informácií budú obe strany hľadať kompromis a Sloboda zvierat podá žiadosť o nájom opätovne, aby útulok zostal na svojom mieste aj po roku 2019.

Text a foto: Martin Palkovič