Na zastupiteľstvo prišlo málo poslancov, preto nerokovali

Ani 30 minút po avizovanom začiatku rokovania piešťanského mestského zastupiteľstva nebola v stredu 30. júna prítomná nadpolovičná väčšina poslancov.

Zo 17 členov mestského zastupiteľstva bolo dnes o 14.30 h v sále iba 8. Aby mohlo rokovanie začať, muselo by ich byť aspoň 9. Podľa rokovacieho poriadku predsedajúci rokovanie ukončí, ak sa „nezíde dostatočný počet poslancov do 30 minút po čase určenom na začiatok rokovania mestského zastupiteľstva“.

Povedal to primátor Peter Jančovič, ktorý bude musieť zvolať zastupiteľstvo na iný termín. Ten zatiaľ nie je známy.

Problém s neprítomnosťou dostatočného počtu poslancov malo súčasné mestské zastupiteľstvo aj v marci.

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič