Na prevádzku zimného štadióna chcú o 50-tisíc eur viac

Podobne ako vlani, aj tento rok žiada prevádzkovateľ zimného štadióna navýšenie sumy, ktorú mu radnica poskytuje na spotrebované energie. Ak poslanci dodatok k zmluve schvália, na tento účel môže ísť z mestského rozpočtu skoro 200-tisíc eur.

Návrh počas uplynulého týždňa prerokovali niektoré komisie mestského zastupiteľstva. Členovia dvoch z nich – športovej a finančnej, tento zámer nepodporili. Kladné stanovisko vyslovila komisia pre školstvo a mládež.

Podľa zmluvy platnej od roku 2006 hradí samospráva účet za energie spotrebované na zimnom štadióne do výšky 150-tisíc eur ročne. Vlani na základe žiadosti prevádzkovateľa, ktorým je ŠHK 37 Piešťany, s.r.o., poslanci túto sumu navýšili o 50-tisíc eur. Podobný návrh prerokujú aj na svojom júnovom zasadnutí.

Mesto sa v tomto roku podieľa aj na výmene mantinelov. Tú je nutné urobiť v súvislosti so zmenou hokejových pravidiel. Najvyššia hokejová súťaž by sa inak v Piešťanoch nemohla hrať.

Predpokladané náklady sú 70-tisíc eur. Polovicu z nich hradí Slovenský zväz ľadového hokeja. Sumou 20-tisíc eur prispeje radnica a zostatok má sponzorsky zabezpečiť ŠHK 37 Piešťany s.r.o.

Text: Martin Palkovič Ilustr. foto: Laco Duračka