Na darovanie krvi sa treba objednať

Na Slovensku je kvôli pandémii nového koronavírusu nedostatok krvi, napriek tomu musia ľudia, ktorí sa rozhodnú darovať krv, počítať s obmedzeniami. V piešťanskej Nemocnici Alexadra Wintera je to možné každú stredu ráno a po novom sa treba aj objednať.

„Vzhľadom na súčasnú situáciu môžeme vykonávať odbery krvi len v obmedzenom množstve t.j. 25 darcov, za dodržania podmienok podľa Usmernenia hlavného hygienika SR. Ďalšie odbery musíme riešiť formou objednávania až do odvolania. Tel. číslo: 033/7955312, 0948 074 797,“ oznámila dnes Nemocnica Alexandra Wintera.

Krv je možné v piešťanskej nemocnici darovať každú stredu ráno o 7.00 h na hematologicko-transfúziologickom oddelení. Obmedzenia platia pre darcov, ktorí majú cestovateľskú anamnézu a prekonali akúkoľvek infekciu dýchacích ciest alebo sa stretli s človekom, u ktorého bol koronavírus potvrdený.

Objednávanie na odber krvi je kvôli aktuálnym bezpečnostným opatreniam nutné aj v odberných centrách Národnej transfúznej služby SR.

„V dôsledku mimoriadnej situácie spôsobenej novým koronavírusom COVID-19 zaznamenávame  značný pokles darcov krvi na našich pracoviskách, čo sa odráža na znížených zásobách krvných prípravkov. Aj napriek pandémii spôsobenej koronavírusom sú v nemocniciach na území Slovenskej republiky pacienti, ktorí akútne  potrebujú k svojej liečbe krv,“ uvádza Národná transfúzna služba SR na svojej web stránke.

Krv nie je možné vyrobiť žiadnym chemickým procesom, dá sa získať iba od darcov. Muži to môžu spraviť štyrikrát do roka, ženy trikrát.