Múzeum je už prístupné aj pre nepočujúcich

Sluchovo postihnutí návštevníci Balneologického múzea Imricha Wintera dostanú po novom výklad v posunkovej reči. Stačí im k tomu vlastný telefón s pripojením na internet alebo tablet, ktorý im požičajú v múzeu.

Jednotlivé časti hlavnej expozície Balneologického múzea I. Wintera sú označené QR kódmi. Po ich zosnímaní sa v telefóne alebo tablete spustia videá s výkladom v posunkovej reči. Nepočujúci dostanú vďaka tomu tie isté informácie ako ostatní návštevníci.

„Doteraz nepočujúci navštevovali múzeá veľmi zriedka. Text, ktorý je pri exponátoch, totiž väčšina nevie prečítať s porozumením,“ vysvetlil Jaroslav Cehlárik, riaditeľ Trnavskej asociácie sluchovo postihnutých.

Aj preto návštevu múzea často považovali za stratu času a neviedli k nej ani svoje počujúce deti. Trnavská asociácia sluchovo postihnutých to chce s podporou ministerstva kultúry zmeniť. Vo vybraných inštitúciách preto realizuje projekt, ktorého cieľom je preložiť odborný výklad k vystaveným exponátom do posunkovej reči.

Túto službu môžu nepočujúci využiť v celej expozícii piešťanského múzea, ktorá sa zaoberá etnografiou, archeológiou, prírodopisom, dejinami balneológie, a v ktorej je aj časť venovaná Milanovi Rastislavovi Štefánikovi.

„Sluchovo postihnutí sa vďaka tomuto projektu môžu vyrovnať počujúcej verejnosti. Balneologické múzeum je vďaka tomuto projektu už aj informačne bezbariérové,“ dodal Jaroslav Cehlárik.

Výklad bol zatiaľ preložený do slovenskej posunkovej reči, v budúcnosti by mala pribudnúť aj medzinárodná, aby múzeum mohli navštíviť aj sluchovo postihnutí hostia z iných krajín.

Text a foto: Martin Palkovič