30.03.2015 # 05:41 # 05:41

Mladých informovali o grantových programoch EÚ

Chceli by ste študovať v zahraničí? Venovať sa dobrovoľníctvu? Alebo pracovať ako vedúci v tábore? Ak ste si aspoň raz odpovedali áno, určite ste nechýbali posledný marcový štvrtok na Informačnom dni v Mestskej knižnici mesta Piešťany.

Tematické centrum mládeže (TCM) pre Trnavský kraj v spolupráci s mestom Piešťany a Mládežníckym parlamentom mesta Piešťany zorganizovali 26. marca Informačný deň, na ktorom pracovníci TCM oboznámili všetkých zúčastnených o národných projektoch s cieľom zvyšovať kompetencie mladých ľudí a pracovníkov s mládežou prostredníctvom neformálneho vzdelávania.

Ako prvý sa k slovu dostal Peter Mačaj, ktorý nám priblížil funkcie TCM, ktoré má za úlohu zvyšovať kvalitu mladých ľudí, takisto ako zlepšovať ich kompetencie, ktoré im neskôr pomôžu uplatniť sa na trhu práce.

Po tejto krátkej prezentácii nasledovala Zuzana Jankechová, ktorá nám predstavila prvý projekt „PRAKTIK – Praktické zručnosti cez neformálne vzdelávanie v práci s mládežou“. Ide o neformálne vzdelávanie pre pracovníkov s mládežou či už profesionálov alebo začiatočníkov. Počas niekoľkých dní si účastníci zlepšia kompetencie pri príprave zážitkových aktivít pre deti a mládež, a celé to „zaklincuje“ 5-dňový tábor pre deti, kde animátori využívajú svoje vedomosti nadobudnuté počas celého trvania projektu.

Neskôr Zuzanu Jankechovú vystriedal Peter Mačaj a predstavil nám grantový program EÚ „Erasmus +“. Čo to vlastne Erasmus + je? Spojenie niekoľkých programov ako napríklad Erasmus Mundus, Leonardo da Vinci či Comenius. Orientuje sa v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a po prvý raz zavádza aj podporu pre šport. Cieľ tohto novootvoreného programu je už viac-menej známy, podporiť možnosti štúdia a získanie pracovných skúseností alebo dobrovoľníckej činnosti v zahraničí.

Nakoniec nám znovu Zuazna Jankechová ukázala všetky stránky dobrovoľníctva, kde zahrnula programy „Eurodesk“ a „Európsku dobrovoľnícku službu (EDS)“. Oba tieto programy sa zameriavajú na poskytovanie užitočných informácií a rád v oblasti mládeže a dobrovoľníctva. Prostredníctvom EDS je tiež možné vycestovať do zahraničia ako dobrovoľník až na obdobie jedného roka.

V mene celého Mládežníckeho parlamentu ďakujem všetkým zúčastneným a dúfam, že ste si odniesli čo najviac informácií do budúcna. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s Tematickým centrom mládeže pre Trnavský kraj rovnako ako s mestom Piešťany.

Text a foto: Marianna Dafčíková, členka Mládežníckeho parlamentu mesta Piešťany

X