Mladí piešťanskí plavci medzi najlepšími na Slovensku

V Košiciach sa v dňoch 8. až 10. júna konali Majstrovstvá SR 13- a 14-ročných žiakov v krytej 50 m mestskej plavárni. Majstrovstiev sa zúčastnilo 280 plavcov z 50 oddielov Slovenska.

ŠPK Kúpele Piešťany reprezentovali chlapci Matej Martinkovič a Jakub Jánsky, dievčatá Olívia Ana Šprláková-Zmorová, Rebeka Buková, Viktoria Rössler a Veronika Luciaková. Medailovo bola najúspešnejšia a krásny úspech dosiahla Olívia Ana Šprláková-Zmorová, so šiestimi medailovými výkonmi, medzi 13-ročnými dievčatami. Vyhrala 400 v.sp., 400 PP a 800 v.sp., strieborná bola na 100 znak a dva bronzy si vyplávala na 200 v.sp. a 200 PP.

Zlatého ocenenia sa dočkala medzi 13-ročnými aj Rebeka Buková, ktorá vyhrala obidve znakárske disciplíny na 100 a 200 m trati.

Ako tretí pre farby Kúpeľov vybojoval zlatý stupienok Jakub Jánsky na dlhšej 400 metrovej polohovke. Medailu s bronzovým leskom ešte Jakub vyplával za výkon na 1500 v.sp.

Starší žiaci tak veľmi pekne rozšírili medailovú štatistiku plavcov Kúpeľov počas tohtoročného záveru letnej plaveckej sezóny.

Text a foto: Radoslav Suchánek