Mládežnícky parlament a Iuventa pozývajú na informačný deň

Tematické centrum mládeže vzniklo so zámerom priblížiť aktivity organizácie Iuventa mladým ľuďom a byť partnerom pre ostatné organizácie pracujúce s mládežou v Trnavskom kraji. Jeho cieľom je zvyšovanie kvality života mladých ľudí na Slovensku.

Program bude zameraný na predstavenie národných projektov, ktorých cieľom je zvyšovať kompetencie mladých ľudí prostredníctvom neformálneho vzdelávania s výhľadom na ich lepšie uplatnenie sa na trhu práce, ako aj predstavenie grantov Európskej únie.

Informačný deň organizuje Tematické centrum mládeže, v spolupráci s Mestom Piešťany a Mládežníckym parlamentom Piešťany. Uskutoční sa 26. marca od 10.00 do 12.00 h v priestoroch mestskej knižnice. Akcia je zameraná predovšetkým pre pracovníkov s mládežou (zástupcov škôl, vedúcimi rôznych inštitúcii, občianskych združení a inými organizáciami), ale aj pre širokú verejnosť.

Zdroj: Tlačová správa/red Ilustr. foto: Martin Palkovič

Inzercia