Ministri obrany rokujú v Piešťanoch

Kúpele hostia dvojdňové stretnutie ministrov obrany Vyšehradskej štvorky, ku ktorým sa pripojili aj zástupcovia krajín Stredoeurópskej obrannej spolupráce (CEDC). Stretnutie je súčasťou končiaceho predsedníctva Slovenska v týchto dvoch skupinách.

Rezortný kolegovia slovenského ministra obrany Petra Gajdoša z Českej republiky, Poľska a Maďarska v pondelok využili služby piešťanského letiska. Pre hotelom Thermia Palace ich čakalo privítanie Čestnou strážou Ozbrojených síl SR, nasledoval slávnostný obed a rokovanie v Kongresovom centre.

K predstaviteľom krajín V4 a neskôr pripojili aj ich partneri zo Stredoeurópskej obrannej spolupráce, do ktorej patrí aj Rakúsko, Slovinsko a Chorvátsko. Hovorili o spoločnom cvičení COOPSEC 2019, na ktoré Slovensko okrem vojakov vyšle aj policajtov. Ďalšou témou bola podpora krajín západného Balkánu v ich integračných snahách.

„Cieľom Slovenska ako predsedajúcej krajiny V4 bolo nielen pokračovať v rozbehnutých iniciatívach a projektoch, ale tiež využiť potenciál tohto partnerstva aj nad rámec už existujúcej spolupráce. Našim mottom bol Dynamický Vyšehrad pre Európu a dovolím si tvrdiť, že tento cieľ sa nám podarilo splniť,“ zhodnotil minister obrany SR Peter Gajdoš. Dodal, že od júla bude v pohotovosti Bojová skupina EÚ krajín V4.

Text a foto: Martin Palkovič Zdroj: Tlačová správa – MOSR