Ministerstvo: Cyklochodník je možné vybudovať až po zrušení železnice

Železnice SR s odkazom na nesúhlasné stanovisko ministerstva dopravy odmietli zrušenie trate Piešťany – Vrbové, ale samotný rezort definitívne rozhodnutie nepotvrdil. Namiesto toho pripravuje pravidlá, ako s nepoužívanými železnicami nakladať.

Ešte začiatkom tohto roka boli známe iba dva varianty výstavby cyklochodníka – v telese trate alebo popri nej. Druhú možnosť vylúčila štúdia realizovateľnosti, a to z dôvodu obrovského množstva majiteľov pozemkov lemujúcich trať.

Tretí variant hovorí o jej preklasifikovaní na špeciálnu dráhu a o následnej výstavbe chodníka v tesnej blízkosti koľají. Presadzujú ho priaznivci využitia tejto železnice na rozvoj cestovného ruchu, ktorí organizujú jazdy historických vláčikov a preteky na drezinách.

„Vybudovanie cyklistického chodníka v trase existujúcej dráhy je možné len po jej zrušení a následnom odstránení, pričom nie je rozhodujúce, či ide o železničnú trať alebo špeciálnu dráhu,“ reaguje na túto možnosť ministerstvo dopravy. „Z uvedeného dôvodu nemá prípadné prekategorizovanie tejto vedľajšej trate na špeciálnu dráhu žiadny vplyv na výstavbu cyklistického chodníka.“

Tento argument zaznel aj na rokovaniach komisií mestského zastupiteľstva, ktoré počas uplynulého týždňa rozhodovali o tom, či poslancom odporučia schváliť vedenie cyklistického chodníka v telese trate. Komisie pre výstavbu a financie toto riešenie neodporúčajú, komisie pre šport a stratégiu sa s ním stotožnili (zápis z rokovania komisie pre životné prostredie zatiaľ nie je zverejnený).

O jasné stanovisko žiadajú piešťanských poslancov okolité samosprávy. Chcú, aby Piešťany, Vrbové, Krakovany a Trebatice mali spoločný postoj, na základe ktorého by mohli rokovať so štátom o budúcnosti železnice.

Podľa starostu Trebatíc Juraja Vala štátny tajomník ministerstva dopravy v máji povedal, že rezort sa prispôsobí „vôli a potrebám obyvateľov nášho regiónu.“

Aktuálne informácie z tlačového odboru ministerstva hovoria, že v týchto dňoch vzniká dokument, ktorý bude obsahovať pravidlá pre narábanie s neprevádzkovanými alebo neperspektívnymi traťami. „Až po ich vytvorení bude možné definitívne rozhodnúť o prípadnom prevode tejto trate na ďalšie subjekty,“ znie stanovisko rezortu.

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič


Odpovede, ŽSR na otázky Piešťanského týždňa, v ktorých sa píše o nesúhlasnom stanovisku ministerstva dopravy, nájdete na tejto adrese. Starosta Trebatíc Juraj Valo odpovedal na naše otázky prostredníctvom e-mailu:

Je rezort ochotný túto železničnú trať zrušiť a previesť ju na združenie Zelená cesta resp. na Trnavský samosprávny kraj?

V máji tohto roka som sa zúčastnil spolu s primátorom Piešťan na rokovaní u štátneho tajomníka Viktora Stromčeka  na ministerstve dopravy. Zámerom bolo dozvedieť sa prevádzkové náklady nevyužívanej železnice, možnosti prevodu železnice do vlastníctva Trnavského samosprávneho kraja alebo združenia dotknutých miest a obcí ako aj zistiť pohľad ministerstva na využitie tejto trate na výstavbu cyklotrasy.

Prevádzkové náklady nevyužívanej železničnej trate ročne činia viac ako 200-tisíc eur. Zo strany štátneho tajomníka  bolo skonštatované, že v zásade sa ministerstvo prispôsobí vôli a potrebám obyvateľov nášho regiónu.

Za akých podmienok by sa mohol štát železnice vzdať?

Jednou z podmienok je, že kúpnu cenu bude tvoriť  zostatková cena železnice. Vyčíslená bola na takmer 2,5 mil. eur.  Zaslaný nám bol i harmonogram prípadného zrušenia trate a jej prevodu do vlastníctva subjektu, ktoré by budoval cyklotrasu.

Z uvedeného vyplýva, že možnosť tu je, problémom sú požiadavky na strane ministerstva dopravy.  K ďalším rokovaniam neprišlo, nakoľko mesto Piešťany nemá v danej problematike v zmysle vyššie uvedeného stále jasno.

Na stanovisko mesta Piešťany čaká i Trnavský samosprávny kraj ako potencionálny partner pri premene železnice na cyklotrasu.

K stanoveniu kúpnej ceny, ktorá by sa rovnala zostatkovej cene železnice uvádzam, že tu vidím veľký priestor na rokovanie, keďže v roku 2013 takmer rovnaká železničná trať  Rimavská Sobota – Poltár bola po rozhodnutí vlády prevedená do vlastníctva Banskobystrického samosprávneho kraja za symbolické euro, pričom bol určený účel výstavby – cyklotrasa.  

Ak by piešťanské zastupiteľstvo 19. novembra vyjadrilo pozitívny postoj k zrušeniu železnice, aké kroky budú nasledovať? Uskutočnia sa ďalšie rokovania na ministerstve o možnostiach prevodu na združenie Zelená cesta resp. na Trnavský samosprávny kraj?

Toto rozhodnutie by sme vo Vrbovom, v Krakovanoch a v Trebaticiach privítali, pretože neexistuje žiadna iná možnosť ako prepojiť Piešťany s Vrbovým cyklotrasou cez naše obce. Ako píšeme v liste adresovanom primátorovi mesta Piešťany Trnavský samosprávny kraj aj ministerstvo dopravy potrebuje mať jasný signál, čo v regióne chceme a potrebujeme, a to je jednoznačne bezpečné, ekologické prepojenie Piešťan a Vrbového cyklotrasou za účelom zabezpečenia každodenných potrieb obyvateľstva – dopravovanie sa za prácou, do školy, voľnočasovými aktivitami…

Rozvoj cestovného ruchu je pre mňa až nadstavba tohto všetkého. Aj z tohto pohľadu je dôležitejšia cyklotrasa. V prípade pozitívneho postoja piešťanských poslancov by nasledovalo rokovanie s Trnavským samosprávnym krajom o obnovení združenia Zelená cesta, keďže zakladateľská zmluva nie je doteraz účinná.

Účel založenia združenia by bol obmedzený len na výstavbu cyklotrasy Piešťany – Vrbové. Som presvedčený, že v spolupráci s  vyšším územným celkom by sme boli schopní dopracovať sa k modelu zrušenia železničnej trate (partner na rokovanie je ministerstvo dopravy) a jej prevodu do vlastníctva Trnavského samosprávneho kraja resp. združenia Zelená cesta (partnerom na rokovanie je vláda) za symbolickú sumu ako prebytočný majetok.

Celé je to len o jednotnom stanovisku samospráv a politickej vôli. Keď bola v roku 2013 v Poltári, prečo by nemala byť v roku 2015 i v našom regióne?