Minister navrhne zrušenie Goethe Uni

Súkromný vysoká škola, ktorej fakulta ešte v minulom školskom roku fungovala aj v Piešťanoch, s veľkou pravdepodobnosťou čoskoro skončí. O zámere ministra školstva Juraja Draxlera zrušiť ju, informovali Hospodárske noviny.

Fakulta cestovného ruchu sídliaca v kúpeľnom meste akreditáciu na bakalársky štúdijný program v auguste nezískala. Aj preto v novom školskom roku nenastúpili na túto fakultu žiadni študenti.

Jej vedenie chcelo akreditovať študijný program manažment v hotelierstve a kúpeľníctve. Na bakalárskom stupni štúdia sa mali v tejto oblasti vzdelávať denní aj externí študenti. Akreditačná komisia však v lete rozhodla, že škola nie je na takéto vzdelávanie spôsobilá.

Hospodárske noviny dnes informovali, že Juraj Draxler plánuje navrhnúť vláde jej zrušenie. Termín, kedy by o tom mali ministri hlasovať, zatiaľ nie je známy.

Goethe Uni o problémoch na svojej web stránke neinformuje a záujemcom stále ponúka možnosť študovať.

Zámerom Fakulty cestovného ruchu Goethe Uni bolo prilákať do Piešťan aj zahraničných študentov. Vzdelávanie prebiehalo v nemeckom jazyku, škola nadviazala spoluprácu s kúpeľmi. Po pár rokoch fungovania stratila akreditáciu, pretože nemala dostatok profesorov a docentov, ktorí by garantovali kvalitu štúdia.

Text a foto: Martin Palkovič