Milióny rokov starý list magnólie našli v Prašníku, vystavuje ho múzeum

Okolie Piešťan je bohaté na nálezy skamenených rastlín, mnohé z nich – napríklad obrovské plavúne alebo prasličky už dávno vyhynuli. Vidieť ich celkom z blízka môžete na výstave s názvom Stratené pralesy, ktorá predstavuje až 800 exponátov fosílií zo Slovenska aj zahraničia. Prístupná je vo Vile dr. Lisku do 14. augusta.

steakpark_banner_700x150

Výstava je rozdelená na tri časti. Prvá časť je venovaná skamenenej živici dávnych stromov -jantáru. Návštevník sa dozvie ako vznikol, aké má vlastnosti a kde sa náchádzajú jeho najznámejšie náleziská. Jantár často obsahuje fosílne organické zvyšky, najčastejšie hmyz, rastliny a vzácne aj stavovce. Kvôli zvýšeniu atraktivity pre návštevníkov, boli na výstavu vybrané práve vzorky jantáru obsahujúce fosílny hmyz.

Druhá časť predstavuje drevný opál. Drevný opál (silicifikované – prekremenelé drevá) vznikol impregnáciou dreva roztokom kyseliny kremičitej. Vznik drevných opálov úzko súvisí s  vulkanizmom, ktorý prebiehal na Slovensku v období treťohôr. Preto je výskyt drevných opálov viazaný na vulkanické pohoria – Štiavnické vrchy, Vtáčnik, Slánske vrchy, Poľana a pod. V okolí Piešťan môžeme takéto silicifikované drevá nájsť na poliach v okolí obce Častkovce, je to zároveň aj jediný výskyt v oblasti.

Posledná časť výstavy prezentuje vznik a vývoj rastlín, od prvých suchozemských rastlín z obdobia silúru až po súčasnosť. Vystavované exponáty pochádzajú zo Slovenska, ale aj zahraničia. Medzi významné exponáty patria nálezy fosílnej flóry z obdobia druhohôr z lokality Prašník. Nálezisko sa nachádza pri obci Prašník, neďaleko bývalého pionierskeho tábora. Ide o kriedové sedimenty, v ktorých sa nachádzajú početné zvyšky rastlinstva. Medzi najčastejšie nálezy patria úlomky vetvičiek ihličnanov rodu Geinitzia a listy rôznych druhov papradí. Medzi vzácne nálezy patrí krásne zachovalý list magnólie.

Ďalšou významnou lokalitou je Rádiový vŕšok – Červená veža. Vekovo je oveľa mladšia ako Prašník, spadá do obdobia treťohôr. V tejto oblasti vystupujú na povrch tzv. „piešťanské pestré vrstvy“ – piešťanská formácia. Sú to pestrofarebné lavice pieskovcov a zlepencov, v ktorých sa bežne nachádzajú odtlačky listov briez, jelší, topoľov, bukov a dubov.

paleobotanika 8 paleobotanika 7 paleobotanika 6 paleobotanika 5 paleobotanika 3 paleobotanika 2 paleobotanika 1

Text: Tlačová správa Balneologické múzeum, Ilustr. foto: Martin Palkovič