Mestské kultúrne stredisko bude mať od 1. apríla nového riaditeľa

Členovia zastupiteľstva súhlasili s nomináciou, ktorú im predložil primátor. Na miesto doterajšej riaditeľky Mestského kultúrneho strediska (MsKS) Piešťany Marty Jurčovej nastúpi Peter Sedláčik, ktorý v januári vyhral výberové konanie.

S návrhom na vymenovania nového riaditeľa príspevkovej organizácie po krátkej diskusii súhlasila väčšina prítomných poslancov. Nomináciu im primátor Peter Jančovič predložil na základe zákona o obecnom zriadení. Peter Sedláčik povedie MsKS od 1. apríla.

Marta Jurčová, ktorá túto organizáciu viedla 16 rokov, odchádza na vlastnú žiadosť do dôchodku. Svoju agendu chce nástupcovi odovzdať osobne.

„Oslovil nás vôľou pohnúť vecami dopredu,“ predstavil poslancom kandidáta na riaditeľa primátor Peter Jančovič a dodal, že víťaz výberového konania prináša nové trendy v riadení MsKS.

„Ako filmár veľmi dobre hodnotím fungovanie kina, ktoré je vybavené najmodernejšou technikou. Vidím však priestor na dramaturgický posun – väčšiu prezentáciu slovenskej kinematografie,“ povedal Peter Sedláčik s tým, že sa teší aj na plánované otvorenie prírodného kina.

Potenciál Hudobného pavilónu a Galérie Fontána je podľa jeho slov nevyužitý: „Galéria by mohla svoje aktivity rozšíriť aj von, vchod do nej je úžasný, stačí ho využiť.“

K zmenám organizačnej štruktúry MsKS povedal, že bude potrebovať človeka, ktorý sa bude naplno venovať grantovým schémam a pokúsi sa získať finančné prostriedky z externých zdrojov.

V rámci diskusie o návrhu na nominovanie nového riaditeľa poslanec Martin Valo pripomenul, že vo výberovej komisii boli len dve zástupkyne kultúrnych inštitúcií a väčšinu tvorili zamestnanci radnice. Zároveň deklaroval, že sa zdrží hlasovania. Martin Valo je vedúcim Galérie Fontána, riaditeľ MsKS je jeho priamym nadriadeným.

„Nemyslím si, že sme boli nekompetentná komisia. Ja som tam nebol len za samosprávu, ale aj ako predstaviteľ Rezortu Piešťany,“ vysvetlil viceprimátor Michal Bezák. Okrem neho a primátora boli členmi výberovej komisie aj poslanec Michal Fiala, prednostka metského úradu Denisa Bartošová, riaditeľka mestskej knižnice Margita Galová, riaditeľka Domu umenia Edita Bjeloševičová a vedúca odboru personalistiky MsÚ Viera Mičurová.

Po hlasovaní, ktorým väčšina poslancov nomináciu schválila, primátor poďakoval odchádzajúcej riaditeľke MsKS Marte Jurčovej.

Text a foto: Martin Palkovič