Mesto získalo milión eur na opravu materských škôl

Finančné prostriedky z Európskej únie budú využité na zníženie energetickej náročnosti materských škôl Považská a Ružová. Vyhlasovateľom výzvy bola Slovenská inovačná a energetická agentúra.

Na projekt zníženia energetickej náročnosti Materskej školy na Považskej ulici bolo schválených 662 236,93 eura. Mesto sa na realizácii projektu bude podieľať sumou 34 854,58 eura.

„Projekt počíta s komplexným zateplením vrátane základov, fasády a doteplenia strechy, výmenou zastaralých rozvodov a výmenou svietidiel za úsporné, vyregulovaním systému vykurovania, dobudovaním vzduchotechniky, vytvorením nových odkvapových chodníkov,“ informovala radnica prostredníctvom svojej web stránky. Údaje o schválení oboch projektov sú zverejnené aj na webe itms2014.sk.

Prostredníctvom stavebných úprav má prísť k zníženiu spotreby energie na vykurovanie o takmer 85 %.

„Na rekonštrukciu Materskej školy na Ružovej ulici mesto získalo ďalších 402 769,65 eura. V tomto prípade dôjde rovnakými stavebnými úpravami ako v prípade škôlky na Považskej k zníženiu potreby energie na vykurovanie o približne 70 percent,“ uvádza ďalej radnica.

Nenávratný finančný príspevok z fondov Európskej únie tvorí 95 percent oprávnených nákladov a Piešťany sa budú podieľať sumou 21 198,40 eura.

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok schválilo mestské zastupiteľstvo pred rokom. O termíne realizácie oboch projektov radnica zatiaľ neinformovala. Ako stavebné úpravy ovplyvnia fungovanie materských škôl preto nie je zatiaľ jasné.

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič Zdroj: piestany.sk