27.08.2015 # 10:42 # 10:42

Mesto pozýva na ďalší workshop k Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Inzercia

Tento dokument musí mať samospráva do konca roka. Do jeho prípravy sa v polovici augusta zapojili aj obyvatelia. Odborníkom zo spoločnosti Centire pomáhali identifikovať príležitosti aj hrozby v napredovaní nášho mesta.

Druhý workshop bude zameraný na váženie silných a slabých stránok mesta, na základe čoho určíme endogénnu stratégiu mesta Piešťany. Ďalšou čiastkovou úlohou bude tvorba návrhu strategickej vízie mesta,“ informovala radnica.

Stretnutie odborníkov na tvorbu PHSR s občanmi sa uskutoční 2. septembra 2015 od 16.00 do 18:00 h v mestskej knižnici.

Na programe je prezentácia východísk pre tvorbu stratégie mesta, výsledkov prieskumu verejnej mienky aj návrh strategickej vízie mesta.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja je potrebný na čerpanie dotácií z eurofondov.

Zdroj: piestany.sk

X