Mesto poskytne dotácie vo výške 111-tisíc eur

Radnica minulý týždeň zverejnila výzvu na žiadosti o dotácie. Organizátori kultúrnych podujatí, aktivisti v oblasti životného prostredia, športové kluby a ďalší sa o ne môžu uchádzať iba do 21. apríla.

To je termín, do kedy treba na mestský úrad žiadosti doručiť. Mesto poskytuje dotácia v súlade s platným všeobecne záväzným nariadením právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom.
Na šport tento rok poslanci vyhradili 15-tisíc eur. Až 80 % týchto finančných prostriedkov má ísť na mládežnícky šport, zbytok na všetky ostatné športové aktivity.

Organizátori kultúrnych podujatí si rozdelia takmer 30-tisíc eur. Zastupiteľstvo oproti minulému roku navýšilo túto sumu o časť prostriedkov, ktoré predtým poskytovalo Mestskému kultúrnemu stredisku.

Pre oblasť zdravotníctva je vyhradených 6 640 eur. Tieto peniaze sú ručené na projekty, ktoré podporujú občanov so zdravotným postihnutím, sú zamerané na protidrogovú prevenciu alebo inak súvisia so zdravotníctvom. Rovnaká suma ide aj na školstvo a vzdelávanie.

Na charitatívnu a humanitárnu oblasť je v rozpočte 10-tisíc eur. Úspešné projekty musia byť zamerané na podporu sociálne slabých rodín alebo občanov, ktorí potrebujú sociálne služby.

Na špecifické podnikateľské a zamestnanecké aktivity vyhradili poslanci 35-tisíc eur. Dotáciu z tejto oblasti každý rok získava Klub vodného póla Kúpele Piešťany. Tieto peniaze sú určené na prevádzku kúpaliska Eva, ktoré by malo byť vďaka nim otvorené aj počas blížiacej sa letnej sezóny.

Ekologické projekty majú šancu získať maximálne 1 700 eur a projekty zamerané na podporu regionálneho a miestneho rozvoja 6 640 eur. Môže ísť o organizáciu odborných podujatí, zlepšovanie informovanosti občanov alebo o tvorbu koncepčných a strategických materiálov.

Poskytnutie dotácie do výšky 1 000 eur po prerokovaní a odporučení príslušnej komisie mestského zastupiteľstva schvaľuje primátor. O vyšších sumách rozhodujú poslanci.

Text a foto: Martin Palkovič