Mesto plánuje stavať cyklochodníky z eurofondov

Už toto leto by mohli piešťanskí cyklisti začať využívať takmer 2,3 km nových chodníkov určených iba na tento druh dopravy.

Vyše pol roka po ohlásení pridelenia finančných prostriedkov z fondov Európskej únie radnica informovala, že rozbieha výberové konanie na výstavbu dvoch cyklistických chodníkov. Prvý bude kopírovať časť Krajinskej cesty v smere do centra, druhý v oboch smeroch prepojí Dopravnú a Sasinkovu ulicu.

Spolu majú merať takmer 2,3 km a predpokladané náklady prevyšujú 600-tisíc eur. Spoluúčasť mesta Piešťany je 30-tisíc eur.

Podľa zmluvy s ministerstvom pôdohospodárstva, ktoré o pridelení finančných prostriedkov z fondov Európskej únie rozhodovalo, má byť projekt dokončený v júni tohto roka. Radnica predpokladá realizáciu v mesiacoch apríl a máj.

Cyklochodník dlhý približne 650 metrov, ktorý bude kopírovať časť Krajinskej, začne neďaleko obytného domu na Bratislavskej č. 113 a má pokračovať v zelenej ploche medzi cestou a sídliskom Juh. Až po križovatku s Komenského ulicou pôjde o samostatný cyklistický chodník. Za prechodom pre chodcov bude viesť popri chodníku pre peších až po križovatku s Dlhou ulicou. Tam sa napojí na cyklotrasu okolo potoka Dubová.

Cyklistickej spojenie Dopravnej a Sasinkovej ulice začne pri stanici. V oboch smeroch bude kopírovať Ulicu Andreja Hlinku. Vznikne rozšírením jestvujúcich chodníkov pre peších, stavebné práce však nezasiahnu do vzrastlej zelene.

„Cyklistické chodníky, ktoré budú situované po oboch stranách tejto komunikácie sú riešené ako jednosmerné. Z tohto dôvodu sú v rámci projektu  riešené aj priechody pre cyklistov cez komunikáciu A. Hlinku vrátane priechodov pre cyklistov cez križovatku riadenú cestnou svetelnou signalizáciou (križovatka A.Hlinku – Žilinská cesta),“ informovala radnica.

Text: Martin Palkovič Foto/Credit: unsplash.com/Andrew Gook