Mesto ocenilo pedagógov, na ktorých sa nezabúda

Pri príležitosti Dňa učiteľov mestský úrad každoročne oceňuje pedagógov za výnimočné výsledky vo vzdelávaní detí. Cieľom radnice je spoločensky a morálne vyzdvihnúť ľudí, ktorí pôsobia alebo pôsobili vo vzdelávacích inštitúciách na území nášho mesta.

Každoročné odovzdávanie cien má názov Učitelia, na ktorých sa nezabúda. Mesto toto podujatie organizuje pri príležitosti narodenia Jana Amosa Komenského.

Zástupca primátora Michal Hynek a predsedníčka komisie školstva Iveta Babičová odovzdali v utorok 28. marca v Kursalone ocenenia nasledujúcim pedagógom: Jana Ademoska, Jana Andelová, Anton Bolješik, Jarmila Dugátová, Terézia Hanakovičová, Ľubica Jakubíková, Jana Korvasová, Anna Kratochvílová, Edita Kubánová, Štefánia Markofová, Alena Miklíková, Štefan Orviský, Eva Petényiová, Emília Pullmannová, Tatiana Rokašová, Jana Ševčíková, Darina Škyrtová, Marián Valo, Božena Vavrová, Vlasta Zelezníková, Mária Zemánková, Hilda Žambová.

Text a foto: Martin Palkovič