Mesto má záujem o malý štadión hokejového zväzu

Piešťany sa budú uchádzať o projekt Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH), v rámci ktorého majú byť postavené športové centrá pre deti. Prioritne budú zamerané na hokej, ale priestor dostanú aj iné športy.

SZĽH s týmto zámerom oslovil oslovil primátorov a starostov miest a obcí, ktoré majú nad 5000 obyvateľov. Od samospráv chce, aby sa zaviazali k príprave pozemku a zabezpečili sieťové prípojky. Podmienkou je realizácia v areáloch základných škôl alebo v ich bezprostrednej blízkosti. Cieľovou skupinou sú totiž deti od 6 do 10 rokov.

Priamo pred halou budú k dispozícii aj ďalšie športoviská (napr. lezecká stena) a v letných mesiacoch môže plocha v krytej časti slúžiť na iné druhy šprotu – hádzanú, basketbal alebo tenis. Samotná ľadová plocha má mať rozmery 40×20 metrov.

„Chceme na základných školách vybudovať športové centrá, ktoré budú financované a prevádzkované SZĽH. Zároveň by sme deťom chceli umožniť prístup v hodinách, ktoré sú im prijateľné. Nie v skorých ranných hodinách či večer, ale v čase vyučovania a popoludní,“ povedal prezident SZĽH Martin Kohút.

Mesto Piešťany už podľa hovorkyne Evy Bereczovej záujem o takúto halu potvrdilo: „S prezidentom Slovenského zväzu ľadového hokeja sa v uplynulom roku stretli zástupcovia mesta a ďalšie stretnutie medzi primátorom a prezidentom SZĽH sa uskutoční aj v priebehu najbližších dní. Závery môžeme upresniť po tomto stretnutí.“

Kde presne by mala hala stáť zatiaľ nie je isté. Aj to bude predmetom ďalších rokovaní. S celým zámerom budú musieť súhlasiť aj mestskí poslanci.

Tí zrejme už na februárové zasadnutie dostanú materiál s víziou komplexnej rekonštrukcie ľadovej plochy piešťanského zimného štadióna formou koncesie. Podrobnosti o tomto zámere hovorkyňa radnice neuviedla. V mestskom rozpočte je na tento účel vyhradených 20-tisíc eur.

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič