Mesto hľadá policajta, maximálna mzda je 863 eur

Člen hliadky musí mať aspoň 21 rokov, stredoškolské vzdelanie a byť bezúhonný. Podmienkou prijatia je tiež úspešné absolvovanie psychodiagnostického  vyšetrenia.

Piešťanská mestská polícia má už dlhšie nedostatok ľudí. Podľa správy, ktorú v septembri pripravil na rokovanie zastupiteľstva jej náčelník Marcel Mihálik, zabezpečujú hliadkovú činnosť štyri pracovné zmeny – štyria velitelia, štyria referenti na kamerovom systéme a do výkonu hliadkovej služby je velených 26 policajtov.

Mesto teraz hľadá ich budúceho kolegu. Na svojej web stránke zverejnilo informáciu o pohovore, ktorý sa uskutoční 19. februára a bude zameraný na povahové vlastnosti, predpoklady a schopnosti uchádzačov.

„V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. je nástupná základná mesačná mzda podľa praxe od 697 € do 831,50 €, po absolvovaní odbornej prípravy a praktickom zaškolení od 723,50 € + osobný príplatok do 863 €, päť dní dovolenky navyše, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, stravné lístky vo výške 4,- €, každoročné preventívne lekárske prehliadky zdarma, očkovanie proti infekčným ochoreniam zdarma, bezplatné zabezpečenie odbornej prípravy a získanie zbrojného preukazu, možnosť využívania posilňovne, od roku 2024  možnosť poberať Osobitný sociálny príspevok príslušníkov obecnej polície (po odpracovaní 25 rokov ako príslušník obecnej polície a dovŕšenia veku 56 rokov),“ informuje radnica.

Úspešný uchádzač musí mať minimálne 21 rokov, stredoškolské vzdelanie a byť bezúhonný a zdravotne aj psychicky spôsobilý na prácu v noci. Podmienkou je tiež ovládanie slovenského jazyka a úspešné absolvovanie psychodiagnostického vyšetrenia.

Záujemcovia majú poslať životopis a overenú kópiu dokladu o vzdelaní na adresu Mesto Piešťany, Nám. SNP č. 3, 921 01 Piešťany najneskôr 10. februára 2020. Na obálku treba uviesť: Pohovor – príslušník mestskej polície. NEOTVÁRAŤ!

Zdroj: piestany.sk Ilustr. foto: Martin Palkovič