Mestá už môžu otvoriť detské ihriská

V najbližších dňoch sa budú môcť na ihriská vrátiť aj piešťanské deti. Úrad verejného zdravotníctva SR v rámci uvoľňovania opatrení proti ochoreniu Covid-19 povolil ich otvorenie.

Detské ihriská nespadajú pod prevádzky voľnočasového charakteru, ktoré musia byť aj naďalej uzatvorené. Na svojej web stránke o tom informoval dnes popoludní Úrad verejného zdravotníctva SR a zverejnil aj hygienické opatrenia, ktoré treba dodržiavať:

– obmedzený počet súčasne sa hrajúcich detí (odporúčanie pre rodičov zabezpečiť odstupu detí v okruhu  2 metrov),
– povinnosť nosenia rúšok v zmysle aktuálne platného opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR,
– povinnosť rodičov alebo osôb sprevádzajúcich deti zabezpečiť, aby sa deti fyzicky minimálne kontaktovali,
– povinnosť rodičov alebo osôb sprevádzajúcich deti mať so sebou prostriedok na  dezinfekciu rúk.

Piešťanské ihriská sú uzatvorené od polovice marca. Na základe dnešného rozhodnutia hlavného hygienika ich radnica môže opäť otvoriť. Kedy sa tak stane, zatiaľ nie je jasné.

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič Zdroj: ÚVZ SR