Matematika + zábava = Vedecký brloh

Vedecký brloh je zábavné stretnutie so svetom vedy v Elektrárni Piešťany určené deťom v školskom veku, počas ktorého si prakticky overia platnosť matematických a fyzikálnych zákonov, nahliadnu do sveta chémie a rôznych vynálezov. V sobotu 20. mája 2017 je Vedecký brloh venovaný matematike.

Na stretnutí si deti vyskúšajú kreslenie obrázkov jedným ťahom. Od takej jednoduchej úlohy sa dostanú k dôležitému matematickému pojmu graf, pomocou ktorého sa už dajú robiť všelijaké kúsky.

Tiež si zahrajú niekoľko hier, kde sa aj dozvedia niečo o číslach. Naučia sa aj spravodlivo deliť medzi sebou. Trochu zablúdia do logiky, prečítajú si rozprávku o Červenej čiapočke, ako sa na ňu dívajú matematici a ak zostane trochu času, tak sa pravdepodobne dozvedia niečo o pravdepodobnosti.

Vedeckým brlohom deti prevedie Mgr. Peter Mlynarčik z Matematického ústavu SAV Košice.

Udalosť je rozdelená na dva termíny. Prvý brloh sa začína v sobotu 20. mája o 11:00 h a druhý o 14:30 h. Vstup je voľný.

Zdroj: Elektrárňa Piešťany