Máte doma budúceho škôlkára? Termín zápisu sa blíži

Aj v nasledujúcom školskom roku dostanú prednosť deti, ktoré k budú mať k 1. septembru 2017 päť rokov a deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Zápis budúcich škôlkárov sa uskutoční od 24. do 28. apríla.

Tento termín platí pre všetky materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany. Rodičia môžu prísť deti zapísať v čase od 10.00 do 16.30 h. Miestom konania zápisu sú všetky materské školy a ich elokované pracoviská. Celý zoznam nájdete na mestskej web stránke.


Stiahnite si formulár, ktorý treba pred zápisom vyplniť. 


„Miesto a termín podávania žiadostí pre nasledujúci školský rok zverejní riaditeľka materskej školy na budove materskej školy a inom verejne dostupnom mieste v zmysle vyhlášky,“ informovala ďalej radnica.

Prednostne sa prijímajú deti, ktoré k 1. septembru 2017 dovŕšia piaty rok veku a deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Ostatné podmienky prijímania detí určí riaditeľka po prerokovaní s pedagogickou radou školy.

Od školského roka 2017/18 vznikne v Piešťanoch nová materská škola s kapacitou 40 detí. Triedy chce vybudovať radnica v priestoroch Základnej školy na Holubyho ulici. Vďaka tomu má byť vyriešený každoročný problém s vybavovaním žiadostí o umiestnenie detí do materských škôl.

Ako informoval Piešťanský týždeň vo svojom aktuálnom vydaní, Cirkevná spojená škola požiadala o finančné prostriedky z fondov Európskej únie, za ktoré má vzniknúť ďalšia škôlka. Ak bude žiadosť úspešná, cirkevnú materskú školu otvoria v roku 2019.

Text a foto: Martin Palkovič Zdroj: piestany.sk