Martin Ševčovič pozýva na výstavu Tekutá matrica

Výstava s názvom Tekutá matrica ponúka divákovi výber z artefaktov dizertačnej práce Martina Ševčoviča, ktorého výskum je zameraný na experiment v oblasti grafického média. Otvoria ju 13. februára o 19.00 h v galérii Magna.

Výskum dokumentoval Peter Čintalan pomocou fotografie. Zaznamenával proces zmeny na odtlačkoch z tekutej matrice. Okrem fotografií a grafických listov budú môcť diváci vidieť aj objekty, vytvorené experimentálnymi formami realizácie odtlačkov, pomocou ktorých autor zobrazuje svoj pohľad na zmysel života. 

Autor sa programovo venuje problematike transformácie grafického média so zameraním na využitie nových materiálov a stratégií, pomocou ktorých sa dá realizovať odtlačok.

Tekutá matrica, je nový pojem zavedený Ševčovičom, fungujúci na princípe chemicko-fyzikálnych vlastností minerálnych roztokov, ktoré pomocou hydrolýzy a elektrolýzy odtláča. Z pohľadu autora vytváranie obrazu s využitím chemických reakcií ušľachtilých a neušľachtilých kovov, konotujúcich s obsahovou stránkou v zmysle stavebných prvkov mentálnej individuality subjektu.

Tieto stavebné prvky vníma z pohľadu dvoch polarít, kladnej a zápornej. Prevaha jednotlivej polarity voči celku ovplyvňuje samotnú individualitu subjektu,  dá sa hodnotiť ako negatívne alebo pozitívne vlastnosti subjektu.

Text a foto: Tlačová správa galéria Magna