Magická krása kútnych plachiet zo zbierky Kornela Duffeka

Výstava, ktorú Balneologické múzeum Imricha Wintera otvorí v priestoroch Vily Dr. Lisku 5. augusta o 16.30 h, prezentuje výber z rozsiahlej zbierky kútnych plachiet (kútnic), bytových a odevných textílií zberateľa Kornela Duffeka (1938-2018) z Piešťan. Výstavné priestory sú otvorené v pondelok až piatok od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.00 h. V nedeľu od 13.00 do 17.00 h. Výstava potrvá do 31. októbra 2021.

Kútne plachty (kútnice) patrili k najreprezentatívnejším tradičným textíliám. Oddeľovali priestor, kde ležala šestonedieľka ( kút ) od zbytku miestnosti v reálnom aj magickom zmysle. Zbierka obsahuje 75 kusov textílií, prevažnú väčšinu tvoria kútne plachty (63 kusov). Obsahuje aj vložky do kútnej plachty (5 kusov), plachty do dažďa (3 kusy), návliečky na podušku (2 kusy) a obrusy (2 kusy). Niektoré kútnice boli sekundárne upravené a používali sa ako dekoračná textília, napríklad na zakrývanie postelí alebo truhiel.

Zbierka vznikala od novembra 1969, posledná textília má na popise dátum jún 1974. Časť plachiet (43 kusov) malo vloženú informáciu od zberateľa o svojom pôvode, ostatné sú bez popisu. Popis obsahuje poradie zberu (arabská číslica), lokalitu zberu, prípadne miesto výroby textílie, cenu textílie, mesiac (rímska číslica) a rok zberu. Keďže v poradí zberu chýbajú niektoré popisy, môžeme predpokladať, že popis mali aj ostatné textílie, avšak časom sa stratili.

Kútne plachty väčšinou pochádzajú zo západného Slovenska, najmä z okolia Piešťan a Trnavy (najčastejšou lokalitou sú Veľké Kostoľany), z okolia Nitry (Jelšovce), Bratislavy (Vajnory) a zo Záhoria. Menej textílií pochádza zo stredného a východného Slovenska.

Niekoľko kusov textílií pochádza z Banskobystrického kraja (Očová, Podkonice) a jedna kútna plachta pochádza z Košického kraja (Rejdová). Väčšina plachiet, najmä z okolia Trnavy a Piešťan, je zdobená tkaným vložkami od remeselných tkáčov, doplnená výšivkou. Na plachtách z iných lokalít prevažuje výšivka (Záhorie, okolie Bratislavy a Nitry).

Jedna plachta je zhotovená výlučne tkaním (Očová). Motívy výšivky sú zväčša rastlinné (rôzne druhy kvetov doplnené listami, kvetinový ker), geometrické (pásy, mnohouholníky), zriedkavo zoomorfné (jelenček, kohút). Na plachtách z okolia Trnavy, Piešťan, Bratislavy a Záhoria sa najčastejšie využívala krížiková a plná výšivka, prelamovanou výšivkou sa zdobili plachty zo stredného Slovenska.

Plachty boli spájané vkladaním rôznych tkaníc (najmä červených), paličkovaných vložiek a zošívaním spájajúcimi švami. Bavlnené plachty boli dopĺňané aj pásmi kupovanej výšivky (tzv. Žilinská robota). Okraje (do výšky výzdoby textílií) sú zdobené našitím čipky, prevažne paličkovanej. Najčastejším materiálom na výrobu plachiet je konopné, menej ľanové plátno, časť textílií je bavlnená. Sú zhotovené z dvoch alebo troch šírok materiálu.

Plachty boli zdobené najčastejšie červenou výzdobou, ktorá mala ochranný charakter. Červená výšivka bývala doplnená bielou, prípadne modrou. Na konopnom a bavlnenom plátne sa využívalo aj čisto biele zdobenie. Žltý dekor symbolizujúci plodnosť a potomstvo sa využíval zriedkavo (Očová), prípadne sa používala kombinácia žltej a červenej (Vajnory) .

Kútne plachty sa všeobecne používali na Slovensku do konca 19. storočia. Keďže kútna plachta bola často predmetom dedenia, môžeme predpokladať, že ich vek je okolo 120-180 rokov.

Zbierka kútnych plachiet a textílií Kornela Duffeka je veľkým prínosom do zbierky Etnografie Balneologického múzea I. Wintera. Naša pôvodná zbierka obsahovala len dvanásť kusov kútnic, väčšina z nich bola zberaná v 30. rokoch 20. storočia Piešťanskou muzeálnou spoločnosťou. Je obdivuhodné, že zberateľ vo veľmi mladom veku (v čase, keď začal zberať mal len tridsaťjedna rokov) dokázal vycítiť ich hodnotu. Začiatkom 70. rokov 20. storočia už kútne plachty neboli bežnou súčasťou domácností. V súčasnosti sa v teréne vyskytujú veľmi zriedka. Zbierka bola prezentovaná v marci 2020 na výstave Poklady z truhlice v Dome umenia v Piešťanoch, kurátorkou výstavy bola PhDr. Katarína Babičová.

Mimoriadne krásnu a hodnotnú zbierku kútnych plachiet darovala dňa 17. decembra 2020 zberateľova manželka pani Silvia Duffeková. Ďakujem veľmi pekne.

Text: Vladimíra Pribišová, etnologička Balneologického múzea I. Wintera

Ilustr. foto: MP