Ľudia rozhodnú, ako radnica minie 20-tisíc eur

Mesto Piešťany na participatívny rozpočet vyhradilo rovnakú sumu ako v minulých rokoch. Záujem o tento nástroj priamej demokracie však v kúpeľnom meste príliš veľký nie je. Vlani za projekty cez internet hlasovalo len štyristo ľudí. Do finále sa totiž dostali iba štyri projekty, vyhrali teda všetky.

„Poklesol záujem o podávanie projektov aj o verejné prerokovanie týchto projektov,“ povedala na februárovom zastupiteľstve prednostka mestského úradu Lívia Damboráková. Verejné prerokovanie bolo preto z tohtoročného štatútu participatívneho rozpočtu vynechané.

Inak má participatívny rozpočet rovnaké pravidlá ako v minulých rokoch. Je rozdelený na malé (do 2 000 eur) a veľké (do 5 000 eur) projekty. Z malých môže byť realizovaných päť nápadov, z veľkých dva. O tom, ktoré to budú, rozhodne internetové hlasovanie.

Projekty je možné prihlasovať od 25. februára do 24. marca prostredníctvom web stránky mesta Piešťany. Môžu byť zamerané na rôzne oblasti – dopravu, komunitný rozvoj, transparentnosť, šport, kultúru, sociálnu starostlivosť, voľnočasové aktivity, vzdelávanie, životné prostredie a podobne.

V minulých rokoch radnica z participatívneho rozpočtu postavila fit park na sídlisku Adam Trajan, ping-pongové stoly v mestskom parku, vymenila okná v materskom centre Úsmev, na niektorých križovatkách pribudli dopravné zrkadlá. Zvíťazil tiež nápad postaviť ihrisko na rozvoj pohybových schopností detí v areáli materskej škôlky na Valovej ulici.

Nové vedenie mesta chce v budúcom roku participatívny rozpočet zatraktívniť. Svoje návrhy by mohla predkladať aj radnica a občania by potom mali viac možností, za ktorý projekt hlasovať.

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič