Lovci z Červenej veže striehli na mamutov putujúcich k termálnym prameňom

So zahájením výstavby v obci Banka súvisel archeologický výskum, ktorý priniesol viacero vzácnych nálezov. Informoval Krajský pamiatkový úrad Trnava na web stránke pamiatky.sk.

Stopy osídlenie staré viac ako 20-tisíc rokov, ale i pozostatky mamuta a nosorožca srstnatého, objavili odborníci z Archeologickej agentúry, s. r. o., ktorí pred plánovanou výstavbou realizovali sondážny archeologický výskum na Červenej veži.

„Osídlenie z obdobia  mladšieho paleolitu pravdepodobne patrilo nositeľom tzv. gravettienskej kultúry. Išlo o kultúru lovcov, ktorý sú známi vytvorením tzv. moravianskej venuše, nájdenej v susednom katastri Moravian nad Váhom. Táto pôsobivá plastika z mamutieho kla je najstarším dokladom umenia na Slovensku,“ informoval Peter Grznár z Krajského pamiatkového úradu Trnava prostredníctvom web stránky pamiatky.sk.

Známa Moravianska venuša je vyrezaná z mamutieho kla. Jej vernú kópiu môžu obdivovať návštevníci Balneologického múzea Imricha Wintera, kde sú vystavené aj ďalšie archeologické nálezy z obdobia lovcov mamutov. Všetky boli nájdené v piešťanskom regióne.

„Gravettienskí  lovci osídľovali vyvýšené polohy, kde mali dobrý výhľad na stáda divej zveri  putujúce údolím Považia k už vtedy existujúcim teplým prameňom pri Piešťanoch. Uvedený spôsob života potvrdzujú i nálezy kostí veľkých cicavcov. Predbežné analýzy ich určili ako pozostatky mamuta srstnatého a pravdepodobne i nosorožca srstnatého,“ dodal P. Grznár.

Ešte vzácnejšie nálezy sa podarilo odborníkom z Archeologickej agentúry odkryť pri výkopových prácach súvisiacich s výstavbou vodojemu. „V hĺbke viac ako štyri metre boli objavené fragmenty ďalšej kosti pravekého živočícha. Následne bolo potvrdené paleolitické osídlenie z obdobia včasnej fázy mladého paleolitu, pravdepodobne szeletienu. Takýchto lokalít je na Slovensku málo a ide skutočne o vzácny objav pravekého osídlenia „in situ“ z obdobia asi 32 000 až 40 000 rokov pred Kristom,“ uzavrel P. Grznár.

Ďalšie podrobnosti spolu s fotografiami nájdete na web stránke pamiatky.sk.

Pozostatky mamutov boli pred pár rokmi nájdené aj pri úvozovej ceste v Ratnovciach. Aj tie súvisia s pravekým osídlením. Táto lokalita totiž vtedy slúžila ako smetisko. Keď lovci mamutov skonzumovali tieto zvieratá, hádzali zbytky do priekopy, aby neboli ohrozovaní dravcami ako medveď, vlk a lev. Mamutí kel nájdený v Ratnovciach taktiež vystavuje Balneologické múzeum I. Wintera.

Ilustr. obrázok: Balneologické múzeum I. Wintera Zdroj: piestany.sk