13.04.2015 # 08:50 # 08:50

Logistické centrum opäť dostalo stavebné povolenie

Inzercia

Súčasťou projektu, na ktorý nedávno predĺžili stavebné povolenie, má byť aj ľahká priemyselná výroba.

V prípade dlho odkladanej realizácie, bude prevádzka stáť za výpadovkou z diaľnice smerom na Vrbové (titulná fotografia zachytáva pohľad na centrálnu časť navrhovaného areálu, v popredí je Orvištký kanál).

Podľa informácií zverejnených v rámci posudzovania EIA pôjde hlavne o skladovanie komodít od rôznych výrobcov z oblasti stavebníctva, elektroniky a ľahkého strojárstva. Nemá chýbať ani ľahká priemyselná výroba – montáž pre potreby automobilového priemyslu na Slovensku.

Celý areál bude mať rozlohu vyše 74-tisíc m2, jeho súčasťou budú tri haly a dvojpodlažná administratívna budova. Tiež tam má vyrásť vyše 150 parkovacích miest, zeleň je navrhovaná na 30% celkovej výmery pozemku.

O tomto logistickom centre sa hovorí už od roku 2006, kedy zastupiteľstvo prijalo uznesenie ohľadom obstarania a spracovania zmien územného plánu v súvislosti s jeho výstavbou. Celkové náklady vtedy investor vyčíslil 636 mil. korún, čo je vyše 21 mil. eur.

Zámer pre potreby EIA bol vypracovaný už na jar roku 2007, o dva roky neskôr vydal vtedajší obvodný úrad stavebné povolenie. Jeho platnosť už trikrát predĺžili. Naposledy vydal toto rozhodnutie Okresný úrad Piešťany 30. marca.

Pozemky približne v mieste, kde má areál stáť, boli istý čas na predaj. Investorom je spoločnosť CZ Slovakia so sídlom v Bratislave.

Text: Martin Palkovič Foto: EKOJET s. r. o.  Zdroj: enviroportal.sk

X