Lávku pri Krajinskom moste tento rok neopravia

Avizovanú rekonštrukciu za 250-tisíc eur primátor Miloš Tamajka posunul na jar budúceho roka. Mestskú radu informoval, že zrušil verejné obstarávanie.

cm DME

Príčinou tohto rozhodnutia sú „zle nastavené podmienky v projektovej dokumentácii.“ Podľa jeho slov neboli zo strany realizátora rekonštrukcie v niektorých ohľadoch dodržateľné. Dôkazom toho je aj fakt, že víťaz verejného obstarávania prišiel pred podpísaním zmluvy vyjednávať o ich zmenách.

„Bol som donútený zrušiť túto súťaž. Podmienky nechám prepracovať a nanovo ju vyhlásime. Realizácia by mala byť na jar budúceho roka,“ informoval členov mestskej rady primátor.

V mestskom rozpočte bolo na tento účel vyhradených 250-tisíc eur. Rozsiahla oprava by sa mala dotknúť všetkých mechanicky alebo koróziou poškodených častí lávky pri Krajinskom moste. Ide o diagonálne stužidlá, styčníkové plechy, steny hlavných nosníkov, spodné pásy a podlahové panely.

Bývalé zastupiteľstvo našlo na tento účel 150-tisíc eur, noví poslanci preto museli hľadať ďalšie finančné prostriedky. Po dlhšej diskusii a napriek zápornému stanovisku mestskej rady a finančnej komisie ich začiatkom roka presunuli z peňazí určených na výstavbu letného kúpaliska.

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič