Lávku pri Krajinskom moste reklamovali po pár týždňoch používania

Poškodenie protišmykovej vrstvy aj uchytenie kompozitnej dosky je predmetom reklamácie, ktorú podalo mesto Piešťany. Lávku pri Krajinskom moste otvorili koncom marca, zakrátko sa objavili prvé nedostatky.

Najprv vypadlo niekoľko skrutiek, teraz si obyvatelia Piešťan všímajú povrch pochôdznej časti, ktorý je na jednom mieste približne 250 metrov dlhej lávky zodraný a odlupuje sa. Keďže od dokončenia rekonštrukcie uplynuli iba dva mesiace, vynárajú sa obavy, ako bude povrch lávky vyzerať po zime.

„Mesto kvalitu kompozitnej dosky reklamovalo najprv  priamo na stretnutí na stavbe za prítomnosti subdodávateľa a následne aj písomne. Reklamovali sme poškodenie protišmykovej vrstvy po krátkej dobe užívania a uchytenie samotnej kompozitnej dosky. Čakáme na vyjadrenie. Akonáhle bude stanovisko k dispozícii budeme informovať,“ uvádza v stanovisku k tomuto problému radnica.

Podľa zmluvy, ktorú mesto a dodávateľská firma uzavreli v lete minulého roka, je záručná doba 60 mesiacov a začína plynúť „odo dňa protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.“ Ďalej je v nej uvedené, že nátery majú záruku 15 rokov.

Obe strany sa dohodli, že počas záručnej doby má radnica právo požadovať bezodplatné odstránenie prípadných nedostatkov.

Lávku pri Krajinskom, ktorá bola kvôli bezpečnosti uzatvorená 16 mesiacov. Jej rekonštrukcia trvala 8 mesiacov a stála 721-tisíc eur. Mestu Piešťany pomohli s finančnými nákladmi na tento projekt Trnavský samosprávny kraj, Trnavská vodárenská spoločnosť, Slovak Telekom a Slovenský plynárenský priemysel.

Text a foto: Martin Palkovič