Lávku pri Krajinskom moste opäť uzavrú

Oprava povrchu kompozitných dosiek na nedávno rekonštruovanej lávke pri Krajinskom moste sa začne v pondelok 8. novembra. Presná doba uzatvorenia lávky nie je známa.

Dodávateľ rekonštrukcie, ktorá bola dokončená v marci tohto roka, odstráni vzniknuté vady demontážou existujúcich kompozitných dosiek a namontuje nové. Informovala o tom radnica s tým, že „doba uzatvorenia lávky bude závisieť od vývoja epidémie, protiepidemických opatrení a vývinu počasia“.

Práce, ktorých začiatok bol avizovaný na september a potom na koniec októbra, sa začnú v pondelok 8. novembra.

„Spoločnosť Lumiza s.r.o., ktorá realizovala opravu lávky, listom z polovice mája potvrdila vzniknuté vady na vrchnej protišmykovej vrstve inštalovaných kompozitných dosiek a uznala reklamáciu zo strany Mesta Piešťany za oprávnenú. Spoločnosť počas reklamačných prác odstráni vzniknuté vady demontážou existujúcich kompozitných dosiek, zároveň dodá a namontuje nové kompozitné dosky na celej ploche lávky,“ uvádza ďalej na svojej web stránke piešťanská radnica: „Mesto za výmenu nových kompozitných dosiek nebude platiť nič. Montážou nebude nijako ovplyvnená doprava na Krajinskom moste.“

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič