Lávka je v kritickom stave, ide o bezpečnosť

Mesto by malo tento rok opraviť potrubný most, ktorý často využívajú cyklisti aj chodci. Poslanci na to napriek námietkam vyhradili ďalších 100-tisíc eur.

„Ak nenájdeme peniaze, aby sa stala bezpečnou, budeme ju musieť zatvoriť. Náhradné riešenie nemáme,“ povedala poslancom Eva Pobjecká z odboru správy mestského úradu. Reagovala tak na slová poslanca Jozefa Malíka z iniciatívy Spoločne pre Piešťany, ktorý nechcel na tento účel minúť prostriedky určené na výstavbu kúpaliska: „Nedokážem sa stotožniť s rekonštrukciou lávky, ktorú nechceme blokovať, ale je potrebné hľadať iné zdroje.“

Podľa projektovej dokumentácie má rekonštrukcia lávky stáť 250-tisíc eur. Suma sa môže znížiť pri verejnom obstarávaní.

Rozsiahla oprava sa dotkne všetkých mechanicky alebo koróziou poškodených častí. Ide o diagonálne stužidlá, styčníkové plechy, steny hlavných nosníkov, spodné pásy a podlahové panely.
Do opravy sa zrejme zapojí aj Trnavská vodárenská spoločnosť, ktorá má pod lávkou potrubie. Aj prostredníctvom neho zásobuje Piešťany pitnou vodou.

Bývalé zastupiteľstvo našlo na tento účel 150-tisíc eur, noví poslanci preto museli hľadať ďalšie finančné prostriedky. Po dlhšej diskusii a napriek zápornému stanovisku mestskej rady a finančnej komsie ich presunuli z peňazí určených na výstavbu letného kúpaliska aj vďaka podpore poslancov z iniciatívy Spoločne pre Piešťany.

Prednostka mestského úradu Dáša Rehákova zastupiteľstvo ubezpečila, že v prípade získania dotácie na opravu Kolonádového mosta, budú stavebné práce nastavené tak, aby ľudia mohli využívať aspoň jedno z týchto dvoch premostení rieky Váh.

Text a foto: Martin Palkovič