Kúzelná fyzika: Michal Figura príde do Elektrárne s novým programom

Zábavno-vzdelávacie pásmo experimentov popularizuje vednú disciplínu, ktorá sa často neteší veľkej obľube. Michal Figura mal v Elektrárni Piešťany obrovský úspech minulý rok, v sobotu 24. februára o 10.00 h sa vráti s novým programom.

V programe Kúzelná fyzika 2 sa už predpokladá, že žiaci majú skúsenosti aspoň s niektorými fyzikálnymi zákonmi a snaží sa ich prekvapiť. Na vystúpení zistia, že fyziku môžu nájsť skutočne na každom kroku, že Archimedov zákon neplatí len pre vodu, ale aj pre vzduch alebo piesok či zeminu. Pochopia premenu energie, alebo zistia, akú silu má “nič”. Dokonca neuvidia “neviditeľnú fľašu”.  V Kúzelnej fyzike 2 ide ide často o moment prekvapenia a v tomto predstavení divákov fyzika skutočne očarí.

Kúzelná fyzika je zábavno-vzdelávacie predstavenie pásma experimentov s fyzikálnou podstatou a často neočakávaným dejom (fyzikálne kúzla). Jednotlivé experimenty sú vyberané tak, aby zaujali divákov všetkých vekových kategórii. Hoci je primárne určená pre žiakov základných škôl, je pozitívne prijatá predškolákmi aj ich rodičmi.

Cieľom popularizátora vedy Michala Figuru je vzbudiť záujem o fyzikálne deje okolo nás, vnímať fyziku na každom kroku a popularizovať túto krásnu vednú disciplínu. Veď stačí, že sa potkneme a už cítime Gravitačnú silu v celej kráse.

Zdroj: Elektrárňa Piešťany