Kursalon oslávi 125. výročie otvorenia

Jedna z najstarších zachovaných budov v meste Piešťany, ktorú postavili a viedli Winterovci, bola v posledných rokoch z časti zatvorená. Život sa do nej vrátil začiatkom tohto leta a v nedeľu 8. septembra oslávi svoje 125. narodeniny, ktoré organizuje komunitné centrum Apolin.

Winterovci nechali Kursalon postaviť krátko po svojom príchode do Piešťan, chýbal im tu totiž priestor na kultúrne vyžitie kúpeľných hostí. „Jedáleň v krčme nestačila, a tak sme sa rozhodli, že na okraj nového parku postavíme zábavnú miestnosť, ktorej sa hovorilo Kursalón,“ píše vo svojich Spomienkach na Piešťany Ľudovít Winter.

Na realizáciu svojho zámeru si zobrali úver z banky a oslovili budapeštianskeho architekta Ignáca Alpára. Dokončili ju v roku 1894 v eklektickom štýle. Dodnes je zachovaná štuková výzdoba, ktorá má 350 m². V Kursalone nechýbali jedálne, kaviareň, veľkolepá terasa ani tančiareň.

„Nároky vzrastajúceho poštu hostí už neuspokojovala cigánska hudba a preto som zorganizoval jeden orchester,“ spomína Ľudovít Winter, ktorý na výstavbu Kursalonu ako 24-ročný mladík dohliadal.

Odvtedy je táto budova centrom kultúrneho a spoločenského diania v Piešťanoch. Konali sa v nej plesy, tanečné sútaže, stužkové slávnosti aj svadby. Od roku 1928 v nej sídli Balneologické múzeum Imricha Wintera.

Donedávna bol v Kursalone udomácnený jazz aj iné hudobné žánre. Po odchode predchádzajúceho nájomcu bola časť budovy, ktorej majiteľom sú Slovenské liečebné kúpele Piešťany, niekoľko mesiacov zatvorená. Charakteristický ruch sa do tejto 125-ročnej budovy vrátil v máji, keď tam otvorili ŽiWell a Apolin.

Oslava 125. výročia otvorenia Kursalonu sa uskutoční v nedeľu 8. septembra. Začína o 15.00 h prehliadkou historického vozidla zo zbierky Vojtecha Anderleho aj dobových kostýmov. Bude nasledovať vernisáž výstavy, ktorú pripravilo Balneologické múzeum I. Wintera. Potom je naplánovaný spoločenský večer vo veľkej sále.

Viac informácii o program nájdete v našom kalendári podujatí.

Text a foto: Martin Palkovič