Ktoré sú slabé a silné stránky Piešťan? Zapojte sa do ich hľadania aj vy

Mesto pripravuje Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja, ktorý je potrebný pre čerpanie dotácií z eurofondov. Jeho autori chcú poznať názory ľudí.

Preto všetkých pozývajú na workshop, ktorého cieľom je identifikovať silné a slabé stránky mesta Piešťany. Hovoriť sa bude aj o externých príležitostiach alebo ohrozeniach, ktoré môžu vplývať na ďalší rozvoj.

Stertnutie sa uskutoční 4. augusta 2015 od 16.00 do 18.00 h v mestskej knižnici. Zúčastnia sa ho aj experti zo spoločnosti Centire, ktorá samospráve s prípravou Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja pomáha.

Doteraz platné strategické dokumenty sú zverejnené na web stránke piestany.sk.

AKTUALIZOVANÉ (3. augusta o 9.00 h): Obyvatelia Piešťan sa môžu na vytváraní Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja podieľať aj prostredníctvom dotazníka, ktorý dnes zverejnila samospráva. Pýtajú sa v ňom napríklad na pracovné možnosti, cestovný ruch, kvalitu ciest alebo podmienky pre cyklodopravu. Dotazník je anonymný a jeho výsledky budú použité len na spracovanie rozvojovej stratégie mesta Piešťany na roky 2015 – 2025. Nájdete ho na tejto adrese.

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič