Ktoré piešťanské školy sú najlepšie?

Najlepšou základnou školou v piešťanskom okrese je podľa nového rebríčka Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) ZŠ na Brezovej ulici. Gymnázium Pierra de Coubertina a Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera obstáli aj v celoslovenskej konkurencii.

Piešťanské gymnázium obsadilo 25. miesto rebríčka najlepších slovenských škôl tohto druhu. Medzi strednými školami dopadla ešte lepšie tunajšia hotelová akadémia, ktorá skončila na 18. mieste.
Trojicu najlepších základných škôl v našom okrese vedie ZŠ na Brezovej ulici. Za ňou sa umiestnili Základná škola Vrbové a ZŠ na Mojmírovej ulici.

Hodnotenie je pri základných školách vypočítané na základe výsledkov celonárodných testov v 9. ročníku (Testovanie 9) a mimoriadnych výsledkov žiakov vo vybraných súťažiach. Pri gymnáziách a stredných odborných školách ide o externú časť a písomnú formu internej časti maturít, mimoriadne výsledky žiakov a nezamestnanosť absolventov.

INEKO však upozorňuje, že toto hodnotenie nemusí komplexne odrážať kvalitu, pretože nepokrýva celý obsah vzdelávania ani rozdiely v sociálnom zázemí.


 

Hodnotenia jednotlivých škôl nášho okresu nájdete na tejto adrese.


Zdroj: INEKO