14.04.2015 # 08:17 # 08:17

Krajinský most ani cestu na Havran tento rok asi neopravia

Inzercia

Trnavský samosprávny kraj (TTSK) vyhradil na opravu komunikácií v piešťanskom okrese 1,6 mil. eur. Realizácia zámerov závisí aj od plnenia rozpočtu. Podľa posledných informácií stavebné práce tento rok nezačnú.

Po minuloročnej rekonštrukcii vozovky Krajinského mosta, na ktorú prispel aj štát, budú opravy jediného cestného premostenia Váhu v našom meste pokračovať. Nemali by si však vyžiadať jeho úplnú uzávierku.

Napriek tomu, že v krajskom rozpočte je na tento účel 930-tisíc eur, realizácia je zatiaľ v nedohľadne. „V roku 2015 sa pripravuje spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu Krajinského mosta, respektíve jeho spodnej časti. Následne sa bude riešiť zabezpečenie príslušných stanovísk a povolení pre vydanie stavebného povolenia,“ uviedol hovorca TTSK Patrik Velšic.
Dodal, že „realizácia rekonštrukcie je plánovaná v ďalšom období.“

V registri investícií má kraj tiež opravu trojkilometrového úseku na horskom priechode Havran v hodnote 200-tisíc eur.

Podľa hovorcu ide o jednu z najpoškodenejších častí komunikácií v našom okrese. „Stanovenie priorít opráv, ich naliehavosť a termín realizácie  bude predmetom rokovania komisie pre pozemné komunikácie a dopravu TTSK.“ Jej členom za náš región je poslanec Remo Cicutto.

V tejto súvislosti Patrik Velšic upozornil, že oprava jednotlivých ciest bude závisieť aj od dostatočného zdrojového krytia krajského rozpočtu na tento rok. Ešte stále preto nie je isté, či sa oprava trojkilometrového úseku na Havran tento rok uskutoční.

Text a foto: Martin Palkovič

X