Kontrolór: Radnica nehospodárne vyplatila zamestnancom 6 200 eur

V súvislosti s minuloročnou optimalizáciou mestského úrad poukázal hlavný kontrolór Peter Konečný na ďalšie neefektívne nakladanie s verejnými financiami.

Radnica vyplatila v apríli a v máji tohto roka bývalým zamestnancom 6 264 eur za nevyčerpané dovolenky. Nariadil jej to Inšpektorát práce Trnava.

V správe, ktorú v stredu 29. júna prerokujú mestskí poslanci, Peter Konečný uvádza, že dôvodom na vyplatenie týchto peňazí sú „pochybenia zamestnávateľa pri informovaní zamestnancov o prerušení prekážok v práci z dôvodu čerpania dovolenky.“ Ľudia, ktorí po septembrových zmenách na mestskom úrade museli zostať doma, si mohli čerpať dovolenku. V niektorých prípadoch sa to však nestalo, preto žiadali o jej preplatenie.

Inšpektorát práce nariadil, aby radnica bývalým zamestnancom uhradila vyše 6-tisíc eur, čo v apríli a máji tohto roka aj urobila. Podľa kontrolóra mohla tieto peniaze ušetriť, ak by si odchádzajúci zamestnanci svoju dovolenku čerpali v čase, keď boli nútení zostať doma.

Vedenie mestského úradu pochybenie odmieta a v odpovedi adresovanej hlavnému kontrolórovi tvrdí, že zákon nebol porušený. Zamestnancom malo byť čerpanie dovoleniek oznámené ústne v kancelárii prednostu.

„Záverom poukazujeme aj na fakt, že zostávajúce sporné skutočnosti zistení prvostupňového inšpektorátu práce by museli byť v konečnom dôsledku riešené formou súdneho sporu iniciovaného Mestom Piešťany a vedeného proti príslušným orgánom štátnej správy,“ píšu zástupcovia radnice vo svojej odpovedi kontrolórovi.

Inému súdnemu sporu v súvislosti s minuloročnou optimalizáciou sa však zrejme mestský úrad pod vedením primátora Miloša Tamajku nevyhne. Týždenník Piešťanský týždeň v predposlednom vydaní informoval, že vyhodení zamestnanci žiadajú radnicu o stovky tisíc eur.

Na súde ich má zastupovať advokátska kancelária Romana Kvasnicu. Ten je podľa bývalého šéfredaktora Piešťanského týždňa Tibora Hlobeňa faktickým majiteľom tohto periodika.

Text a foto: Martin Palkovič