Komunitný plán sociálnych služieb prediskutujú s verejnosťou

Radnica pozýva obyvateľov Piešťan na verejné prerokovanie strategického dokumentu s názvom Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2021 – 2027. Prerokovanie sa uskutoční v stredu 6. októbra 2021 v priestoroch kultúrno-komunitného centra Fontána. Začiatok je o 17.00 h.

„Pridajte sa k tvorbe komunitného plánu sociálnych služieb mesta Piešťany a vyjadrite svoje požiadavky na sociálne služby na verejnom prerokovaní,“ uvádza na svojej web stránke radnica.

Cieľom Komunitného plánu sociálnych služieb 2021 – 2027 je zabezpečiť kvalitné sociálne služby pre všetkých obyvateľov mesta, ktorí ich potrebujú. Jeho ďalšou úlohou je napĺňať potreby občanov v sociálnej oblasti tak, aby mohli viesť dôstojný a nezávislý život vo svojej komunite.

Podstata komunitného plánovania spočíva v zapájaní všetkých, ktorých sa sociálne služby týkajú alebo v budúcnosti môžu dotýkať, do procesu ich plánovania a rozhodovania o spôsobe ich zabezpečovania.

Viac informácii o príprave Komunitného plánu sociálnych služieb získate na tejto adrese.

Zdroj: piestany.sk