Kompostáreň chcú otvoriť v auguste

V lete začne slúžiť zariadenie na spracovanie biodpadu, sľubuje radnica. Piešťany na jeho výstavbu získali 1,62 mil. eur z fondov Európskej únie.

„Kompostáreň bude stáť vedľa Zberného dvora na Žilinskej ceste. Spracovávať bude až 4800 ton biologicky rozložiteľného odpadu ročne, ktorý už nebudeme musieť odvážať na skládku mimo mesta. S realizáciou projektu a výstavbou kompostárne sa začalo koncom októbra 2019 a otvorená by mala byť v auguste tohto roku,“ informovala dnes radnica.

Projekt mal byť hotový už koncom roka 2018. Firma, ktorá vyhrala prvé verejné obstarávanie, s prácami síce začala, ale s vtedajším vedení mesta neskôr uzavrela dohodu o ukončení zmluvy. Samospráva už pritom mala nakúpenú techniku za približne 600-tisíc eur, ktorá bola odstavená v areáli Služieb mesta Piešťany.

Nové vedenie radnice po komunálnych voľbách vyhlásilo druhé verejné obstarávanie. Vyhrala ho spoločnosť AVA-stav, so stavebnými prácami začala v októbri. Ich cena je takmer 900-tisíc eur.

„Kompostáreň bude slúžiť na spracovanie bioodpadu vyzbieraného Službami mesta Piešťany počas údržby mestskej zelene, ale tiež dovezeného občanmi mesta. Výsledný kompost, ktorý tu vznikne, bude opäť využitý pre starostlivosť o mestskú zeleň, ale budú si ho môcť zobrať aj ľudia pre svoje potreby,“ uvádza na sociálnej sieti Facebook Mesto Piešťany.

Kompostovanie bude prebiehať v polouzavretom systéme aeróbnym procesom. Aktuálne je nutné bioodpad odvážať do Bernolákova.

Text: Martin Palkovič Foto: Martin Ričány/Mesto Piešťany