Kolonádový most už nemá byť miestom pre pouličné umenie

Radnica predkladá na rokovanie zastupiteľstva všeobecne záväzné nariadenie, na základe ktorého budú môcť pouliční umelci prezentovať svoju tvorbu na Winterovej ulici, Námestí slobody a v Sade A. Kmeťa, ale nie na Kolonádovom moste.

Po rekonštrukcii Kolonádového mosta by na tomto turisticky príťažlivom mieste už nemal vystupovať známy juhoamerický hudobník ani ďalší pouliční umelci. Národná kultúrna pamiatka, ktorú nedávno opravili, možno vypadne zo zoznamu lokalít, kde sú povolené takéto aktivity.

Mesto zároveň v návrhu všeobecne záväzného nariadenia zavádza oznamovaciu povinnosť. Na základe nej budú musieť pouliční umelci radnici najneskôr deň vopred oznámiť, kde chcú voľné pouličné aktivity vykonávať a aké je obsahové zameranie ich tvorby.

V navrhovanom nariadení zostáva doterajší zákaz používania ozvučovacej techniky, pridáva sa obmedzenie trvania hudobnej produkcie na jednu hodinu, ak má o rovnaké miesto záujem iný umelec, a vystúpenia môžu trvať iba do 21.00 h.

„V ostatnom období sa rozšíril počet účinkujúcich v rámci vykonávania voľnej pouličnej aktivity v našom meste. Mnohí z nich v tom vidia len zárobkovú činnosť, ktorá však nemá nič spoločné s umením či kultúrnym vystúpením na spríjemnenie atmosféry v našom meste. Viacerí vystupujú ustavične na tých istých miestach dlhé hodiny, čím znepríjemňujú chvíle obyvateľov či návštevníkov mesta. Niektorí z nich si dokonca uzurpovali svoje miesto, kde nikto iný nemôže účinkovať. Sú medzi nimi aj takí, ktorí svojím výzorom, vystupovaním a správaním vzbudzujú skôr pohoršenie,“ vysvetľujú predkladatelia návrhu nového nariadenia v dôvodovej správe.

S jeho znením sa stotožnili všetky komisie mestského zastupiteľstva i mestská rada. Nesúhlasia však pouliční umelci, ktorí rozbehli petíciu za to, aby mohlo pouličné umenie zostať na Kolonádovom moste.

„Áno, sú ľudia, ktorí sa muzikou, aj tou pouličnou, nielen bavia ale aj živia. Ja patrím medzi nich. Situácia, ktorá trvá presne rok, nám nedovoľuje živiť sa svojou prácou, nie sú festivaly, nie sú koncerty… Street art, alebo busking alebo pouličné umenie bolo často jediné, čo nás držalo aspoň ako tak nad vodou. V týchto dobách považujem akékoľvek sťažovanie podmienok už tak živoriacim umelcom za neprípustné,“ vyjadrila svoju nespokojnosť Sára Meluzína Halíková na sociálnej sieti Facebook.

Piešťanec Branislav Galo, z platformy Urban Tone, ktorý organizuje Piešťany Street ART Festival, k tomu dodal: „Ak ona alebo ďalší kvalitní pouliční umelci prídu o možnosť hrávať na moste, čo je jediné miesto, kde sa dá vystupovať aj bez ozvučenia, a zároveň nové nariadenie o pouličnom umení nebude povoľovať aspoň menšie ozvučenie na Winterovej ulici, Námestí slobody a v Sade A. Kmeťa, čo sú miesta, kde sa akustické nástroje zvukovo strácajú vzhľadom k ruchu na týchto uliciach,  bude to znamenať, že kvalita pouličného umenia sa zníži a naopak zvýši sa prílev osôb, proti ktorým sa nové nariadenie pripravuje. Ohľadom regulácie pouličných umelcov navrhujem licencie, umelec sa na mestskom úrade zaregistruje, stručne popíše svoju tvorbu a za licenciu zaplatí menší administratívny poplatok. Mesto má potom na základe licencií prehľad o pouličných umelcoch a v prípade porušovania nariadení vyhlášky o pouličnom umení, alebo iných predpisov, im licenciu jednoducho odoberie.“

Samospráva chcela pouličné aktivity na Kolonádovom moste obmedziť už v roku 2013. Návrh vtedy zamietla kultúrna komisia aj mestská rada. Na rokovanie zastupiteľstva sa preto ani nedostal.

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič