Knižnicu bude mať upravené otváracie hodiny

Piešťanská knižnica svoje knižnično-informačné služby začne poskytovať od pondelka, 18. mája 2020, v upravených otváracích hodinách – každý pracovný deň v čase od 8.30 do17.00 h.

Aby bola zachovaná ochrana zdravia, pri návšteve knižnice bude nutné dodržiavať viaceré pravidlá. Do budovy knižnice je možné vstúpiť len s prekrytými ústami a nosom. Vzhľadom na pretrvávajúce riziko je dobré prehodnotiť návštevu s deťmi do dvoch rokov.

Aj v knižnici platí obmedzenie počtu ľudí v priestoroch pre verejnosť, platí tu pravidlo známe napríklad z obchodov – jedna osoba na 25 m2. Pred výpožičným pultom je potrebné dodržať stanovenú a vyznačenú diskrétnu zónu.

Z bezpečnostných dôvodov zatiaľ nebude možné využívať priestory Oddelenia pre deti a mládež, čitárne, verejný internet, knižničné katalógy a služby MVS.

Všetky výpožičky je možné vybaviť na Oddelení pre dospelých. Knihy, ktoré čitatelia vrátia, musia prejsť z hygienických dôvodov povinnou 5-dňovou karanténou.

Zdroj: Piešťanské informačné centrum