Knižnica pozýva výstavu Pražská jar 1968

Sto rokov spoločného štátu Čechov a Slovákov je príležitosťou na pripomenutie si mnohých významných míľnikov našej spoločnej histórie. K nim nesporne patrí obdobie od konca roku 1967 až po okupáciu Československa v auguste 1968, ktoré je známe pod názvom Pražská jar.

Bolo to obdobie postupného uvoľňovania politickej situácie a pokusu o reformu socialistického systému tzv. zavádzaním „socializmu s ľudskou tvárou.“ Práve tomuto obdobiu Pražskej jari je venovaný rovnomenný výstavný projekt, ktorý pripravili České centrá pri príležitosti 100. výročia vzniku Československa.

Aj Mestská knižnica mesta Piešťany sprístupnila širokej verejnosti výstavu Pražská jar 1968, ktorá je inštalovaná na Oddelení pre dospelých v období od 11. júla do 9. augusta 2018.

Na výstave sa dozvieme o atmosfére uvoľňovania v Československu od roku 1962 po oficiálnej revízii politických procesov v 50. rokoch, zaspomíname na obrovský svetový úspech našej krajiny na výstave Expo Brusel 1958, ale pozrieme si aj informácie o dianí v umení – v časti Alternatívna hudobná a filmová scéna, študentské happeningy, nevynímajúc výtvarné umenie a dizajn tohto obdobia.

Historicky zaujímavou časťou výstavy je panel o politických zmenách po rezignácii prezidenta Novotného a nástupe Dubčeka a reformnom dianí v Československu, ktoré stopla okupácia spojeneckými vojskami v auguste 1968. Výstava mapuje aj dôsledky okupácie – normalizáciu, vznik exilu a samizdatovej komunity.

Mestská knižnica mesta Piešťany pozýva zaspomínať si na históriu spred 50 rokov a pre tých, čo toto obdobie nezažili, dozvedieť sa o tom, ako žili ich predkovia.

Výstava Pražská jar 1968 je ďalším podujatím piešťanskej knižnice k významným výročiam tohto roku.

Zdroj: Tlačová správa/Mestská knižnica mesta Piešťany Ilustr. foto: Foto: Piešťany – History